DSpace Repository

El joc lliure amb material no estructurat a l'etapa 0-3: disseny d'una proposta d'intervenció a l'Escola Bressol El Roc Petit

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Lapuerta Vilar, Júlia
dc.date.accessioned 2021-09-27T18:14:56Z
dc.date.available 2021-09-27T18:14:56Z
dc.date.created 2021-05-14
dc.date.issued 2021-05-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6771
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract En aquesta investigació es pretén observar i analitzar el joc lliure amb materials no estructurats i la seva influència en el desenvolupament dels infants en el primer cicle d’Educació Infantil (0 – 3). La recerca és qualitativa i es concreta en una investigació – acció que té com a finalitat identificar les necessitats i els interessos d’un grup classe en concret i realitzar una proposta d’intervenció educativa basada en el joc lliure a través de materials no estructurats. La selecció i organització dels materials, la distribució espacial, el control del temps i el rol del docent a l’aula són elements imprescindibles per afavorir un joc lliure que respecti la llibertat d’elecció i decisió de cada un dels infants, a fi que el procés d’aprenentatge sigui significatiu i vivencial per a ells i elles. es
dc.description.abstract This research aims to observe and analyse free play with unstructured materials and their influence on the development of children in the first cycle of early childhood education (0 – 3). The research is qualitative and is based on an action – research methodology for the purpose of identifying the needs and interests of a specific group to make a proposal for an educational intervention based on free play through unstructured materials. The selection and organization of materials, spatial distribution, time control and the role of the teacher in the classroom are essential elements to promote free play in order to respect the freedom of choice and decision of each child, in such a way that the learning process could be meaningful and experiential for them. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 153 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Jocs educatius es
dc.subject.other Pràctiques pedagògiques -- Educació infantil es
dc.title El joc lliure amb material no estructurat a l'etapa 0-3: disseny d'una proposta d'intervenció a l'Escola Bressol El Roc Petit es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics