DSpace Repository

Intervenció nutricional amb efectes epigenètics per aturar o reduir la progressió de la simptomatologia i fisiopatologia de la malaltia de l'Alzheimer

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Bueno i Forrellat, Marta
dc.date.accessioned 2021-10-05T18:31:26Z
dc.date.available 2021-10-05T18:31:26Z
dc.date.created 2021-05
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6779
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract La malaltia de l’Alzheimer (MA) és una de les malalties neurodegeneratives més comunes que té com a resultat un dany progressiu i la mort de les neurones. És un dels trastorns heterogenis i complexos genèticament més influenciats per factors genètics i ambientals. Els factors ambientals poden alterar els gens neurodegeneratius, la qual cosa comporta una expressió gènica alterada i l’aparició de malalties neurodegeneratives a llarg termini. Aquest fenomen s’anomena epigenètica, una ciència molt nova que s’encarrega d’estudiar els canvis de fenotips heretables que no impliquen alteracions en la seqüència de l’ADN, però que determinen el grau d’expressió de determinats gens, de manera que aquest fenomen pot determinar l’impacte que tenen certs factors ambientals, com és la nutrició, sobre el risc de desenvolupar malalties. En aquest Treball de Fi de Grau es parlarà de l’impacte que tenen certs gens, concretament el gen APOE4, en el desenvolupament i la patogènesi de la malaltia de l’Alzheimer. Es presentarà un disseny d’intervenció nutricional amb efectes epigenètics, concretament la metilació de l’ADN, a partir d’una dieta saludable i la suplementació d’àcid fòlic, vitamina B6 i vitamina B12. El disseny d’aquest estudi serà un assaig clínic aleatoritzat amb dos grups d’intervenció: un grup control i un d’intervenció on es faran proves clíniques per veure l’evolució. L’objectiu d’aquest estudi és aturar i reduir la progressió de la simptomatologia i fisiopatologia d’aquesta malaltia en aquells pacients recent diagnosticats d’Alzheimer d’inici tardà. es
dc.description.abstract Alzheimer’s Disease (AD) is one of the most common neurodegenerative diseases that results in progressive damage and neuron death. It is one of the heterogeneous and complex disorders genetically most influenced by genetic and environmental factors. Environmental factors can alter neurodegenerative genes, leading to altered gene expression and the onset of long-term neurodegenerative diseases. This phenomenon is called epigenetics, a new science that is responsible for studying changes in heritable phenotypes that do not involve alterations in the DNA sequence, but that determine the degree of expression of certain genes, so that this phenomenon can determine the impact that certain environmental factors, such as nutrition, have on the risk of developing diseases. This Final Degree Project will discuss the impact that certain genes, specifically the APOE4 gene, have on the development and pathogenesis of Alzheimer’s disease. A design of nutritional intervention with epigenetic effects will be presented, specifically DNA methylation, 6 based on a healthy diet and supplementation of folic acid, vitamin B6 and vitamin B12. The design of this study will be a randomized clinical trial with two intervention groups: a control group and an intervention group where clinical trials will be performed to see the evolution. The aim of this study is to stop and reduce the progression of the symptoms and pathophysiology of this disease in those patients recently diagnosed with late-onset Alzheimer's. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 46 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Alzheimer, Malaltia d' es
dc.subject.other Nutrició -- Aspectes genètics es
dc.title Intervenció nutricional amb efectes epigenètics per aturar o reduir la progressió de la simptomatologia i fisiopatologia de la malaltia de l'Alzheimer es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics