DSpace Repository

Correlació entre la intel·ligència emocional i l'autoconcepte en estudiants de batxillerat d'un institut del Vallès Oriental

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Serra Plana, Marta
dc.date.accessioned 2021-11-27T08:31:30Z
dc.date.available 2021-11-27T08:31:30Z
dc.date.created 2021-05-14
dc.date.issued 2021-05-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6822
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Durant l’adolescència s’experimenten una sèrie de canvis psicosocials i cognitius que influencien en la seva construcció de la identitat; i la intel·ligència emocional i l’autoconcepte són dos aspectes clau per aquesta construcció. L’objectiu d’aquest estudi és determinar si hi a correlació entre la intel·ligència emocional i l’autoconcepte en adolescents estudiants de primer de batxillerat. També es pretén mostrar si hi ha diferències significatives pel que fa al gènere i a les diferents modalitats de batxillerat. La mostra va estar formada per un total de 119 participants estudiants de batxillerat d’un institut del Vallès Oriental. En general, les noies van mostrar nivells lleugerament més baixos que els nois en intel·ligència emocional i autoconcepte, tot i que aquestes diferències no van ser significatives. Es va trobar una correlació positiva i significativa entre l’autoconcepte i la intel·ligència emocional de 0,73. Aquesta correlació també va ser lleugerament més alta en els nois, i en el batxillerat científic. es
dc.description.abstract During adolescence, series of psychosocial and cognitive changes are experienced which influence the construction of identity; and emotional intelligence and self-concept are two of the key aspects of this construction. The aim of this study is to determine whether there is a correlation between emotional intelligence and self-concept in adolescents from the first year of Baccalaureate. It is also intended to show whether there are significant differences in terms of gender and the different modalities of Baccalaureate. The sample was made up of a total of 119 Baccalaureate students from a high school in the Vallès Oriental (Catalonia, Spain). Overall, the girls showed slightly lower levels than boys in emotional intelligence and self-concept, although these differences were not significant. A positive and significant correlation of 0,73 was found between selfconcept and emotional intelligence. This correlation was also slightly higher in boys, and in science-technological baccalaureate. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 47 es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Intel·ligència emocional es
dc.subject.other Autoconcepte en l'adolescència es
dc.subject.other Batxillerat es
dc.title Correlació entre la intel·ligència emocional i l'autoconcepte en estudiants de batxillerat d'un institut del Vallès Oriental es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics