DSpace Repository

L’ensenyament-aprenentatge de la formació de paraules a través del treball per projectes a primer d’ESO

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Torrentallé Riba, Emma
dc.date.accessioned 2021-12-15T07:49:53Z
dc.date.available 2021-12-15T07:49:53Z
dc.date.created 2021-06-04
dc.date.issued 2021-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6851
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Aquest estudi investiga l’ensenyament-aprenentatge de la formació de paraules entre els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Escola Marta Mata de Torelló, a través del treball per projectes. Els objectius d’aquest article són comprovar si aquesta metodologia és significativa per a l’aprenentatge gramatical, observar els criteris lingüístics que utilitzen els alumnes i conèixer les creences de l’alumat sobre el treball per projectes. Per obtenir les dades s’han utilitzat quatre instruments: un qüestionari i una prova escrita dirigida als alumnes de 1r d’ESO, una entrevista semiestructurada adreçada a quatre parelles d’alumnes i una entrevista a la coordinadora de projectes. Els resultats demostren que el treball per projectes és significatiu, ja que permet que els alumnes interactuïn entre ells i facin explícita la reflexió metalingüística. es
dc.description.abstract his article investigates the word formation teaching-learning process through project based learning among first year high school students from Institut Escola Marta Mata in Torelló. The objectives of this article are to check if this methodology is effective for grammar learning, to observe the linguistic criteria used by students and to find out the student’s beliefs about project-based learning. Four instruments were used to obtain the data: a questionnaire and a written test aimed at first year high school students, a semi structured interview addressed to four pairs of students and an interview with the project coordinator. The results show that project-based learning is effective as it allows students to interact with each other and make metalinguistic reflection explicit. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 28 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Gramàtica -- Ensenyament es
dc.subject.other Treball per projectes es
dc.subject.other Metalingüística es
dc.subject.other Formació de paraules es
dc.subject.other Educació secundària es
dc.title L’ensenyament-aprenentatge de la formació de paraules a través del treball per projectes a primer d’ESO es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Mariona Casas Deseuras
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Tots els drets reservats Except where otherwise noted, this item's license is described as Tots els drets reservats

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics