DSpace Repository

Using drama games to boost willingness to communicate: a case study in a secondary curriculum diversification programme

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Ortega Sagués, Jordina
dc.date.accessioned 2021-12-15T09:21:20Z
dc.date.available 2021-12-15T09:21:20Z
dc.date.created 2021-06
dc.date.issued 2021-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6855
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract This research aimed at investigating the effects of drama in a specific context, namely, a curriculum diversification programme in a Catalan secondary school. In particular, this case study sought to measure the impact of drama games and techniques on the willingness to communicate –as a primary research variable–, self-confidence and anxiety of the target students. The research used a mixed methodology consisting of a non-participant and a participant observation, a test, a final questionnaire, interviews with students and a survey. Considering the obtained results, this study concluded that while drama had an overall positive influence on most of the students, it would not be an effective tool to be used exclusively in this setting. Nevertheless, the study gathers clear evidence pointing to the effectiveness of using speaking communicative activities and a student-centered approach with the target students. In this respect, it was found that activities that are perceived as attainable, functional and enjoyable are more likely to encourage participation, foster interaction in L2 and motivate students. Finally, group cohesiveness issues were found to have negatively impacted students’ participation in the studied context. es
dc.description.abstract L’objectiu d’aquesta recerca era investigar l’efecte del teatre en el context d’un programa de diversificació curricular d’una escola secundària de Catalunya. En concret, el present estudi de cas pretenia mesurar l’impacte dels jocs i tècniques teatrals en la voluntat de comunicar-se –com a principal variable estudiada–, la confiança en sí mateixos i l’ansietat del grup estudiat1 . Per tal de recollir suficients dades vàlides, aquesta recerca es va servir d’una metodologia mixta. Aquesta, consistia en una observació no-participant i participant, un test, un qüestionari final, entrevistes amb els estudiants i una breu enquesta a mà alçada. A partir dels resultats obtinguts, es va concloure que si bé aproximadament dos terços dels estudiants havien percebut una millora en les variables estudiades, l’ús exclusiu de les activitats teatrals no seria una eina efectiva en aquest context. Tot i això, els resultats de la recerca demostren l’efectivitat d’emprar activitats comunicatives orals i una metodologia centrada en l’estudiant. En aquest sentit, l’estudi també va revelar que les activitats que eren percebudes pels participants com a assequibles, funcionals i divertides tenien el potencial de fomentar la participació i interacció oral en L2 i motivar els estudiants. Finalment, l’estudi suggereix que una manca de cohesió dins el grup pot impactar negativament en la participació dels estudiants en aquest context. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 47 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Teatre es
dc.subject.other Diversificació curricular es
dc.subject.other Anglès es
dc.subject.other Educació secundària es
dc.subject.other Ansietat es
dc.subject.other Confiança es
dc.subject.other Comunicació es
dc.title Using drama games to boost willingness to communicate: a case study in a secondary curriculum diversification programme es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Núria Camps Casals
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Tots els drets reservats Except where otherwise noted, this item's license is described as Tots els drets reservats

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics