DSpace Repository

Effects of CLIL on the students’ motivation and learning of English as a foreign language

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Riera Ventura, Laura
dc.date.accessioned 2021-12-15T11:29:17Z
dc.date.available 2021-12-15T11:29:17Z
dc.date.created 2021-05
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6859
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Foreign language learning and proficiency has been widely regarded as being of great importance for students to become competent citizens in a multilingual society. However, several factors might influence this process of language learning, and motivation and exposure are among the most important. CLIL was introduced as a way of increasing exposure and providing students with real contexts to use the language. In this context, this paper aimed to analyse the students‟ attitudes towards the use of CLIL in their biology lessons, as well as studying how this methodology was carried out and how it affected their perceived learning outcomes. In order to gather evidence, a case study was carried out through interviews and passive observation, which provided qualitative data. The results confirmed that CLIL increased the students‟ motivation towards the learning of English and that their confidence with the language increased. es
dc.description.abstract Per tal que els estudiants puguin esdevenir ciutadans competents en una societat multilingüe, es considera que l‟aprenentatge i domini d‟una llengua estrangera són de vital importància. De totes maneres, hi ha diferents factors que poden influir en aquest aprenentatge, i la motivació i exposició són uns dels més importants. La metodologia AICLE va ser introduïda com a mètode per augmentar aquesta exposició i per oferir als alumnes contextos reals per utilitzar l‟idioma. En aquesta línia, l‟objectiu d‟aquest article ha estat analitzar les actituds de l‟alumnat pel que fa a l‟ús d‟AICLE durant les classes de biologia, així com estudiar com aquesta metodologia es du a terme i com afecta els seus resultats d‟aprenentatge. Per recollir evidències, s‟ha dut a terme un estudi de cas a través d‟entrevistes i una observació passiva, que han proporcionat dades qualitatives. Els resultats han confirmat que l‟ús d‟AICLE augmenta la motivació de l‟alumnat pel que fa a l‟aprenentatge de l‟anglès, i que la seva confiança amb l‟ús de l‟idioma ha incrementat. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 34 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other AICLE biologia es
dc.subject.other Anglès -- Ensenyament es
dc.subject.other Llenguatge i llengües -- Adquisició es
dc.subject.other Educació secundària es
dc.subject.other Motivació es
dc.title Effects of CLIL on the students’ motivation and learning of English as a foreign language es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Directora/a: Llorenç Comajoan Colomé & Anna M. Vallbona González
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Tots els drets reservats Except where otherwise noted, this item's license is described as Tots els drets reservats

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics