DSpace Repository

Pràctiques educatives inclusives a l'aula de música. Estudi de les condicions i els elements facilitadors a l'educació primària i secundària obligatòria

Show simple item record

dc.contributor Naranjo Llanos, Milagros
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Psicologia
dc.contributor.author Carrera Peruga, Mercè
dc.date.accessioned 2021-12-15T11:45:26Z
dc.date.available 2021-12-15T11:45:26Z
dc.date.created 2021-03-12
dc.date.issued 2021-03-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6861
dc.description Programa de Doctorat: Innovació i Intervenció Educatives cat
dc.description.abstract La preocupació que tots els nens i les nenes, i els nois i les noies, puguin aprendre música junts a la mateixa aula sense que ningú en quedi exclòs, o s’hi senti, és la idea que ha guiat la recerca. Partim d’una concepció de l’escola inclusiva que vol que tots els seus membres s’hi trobin a gust i hi puguin participar, ja que d’aquesta manera la igualtat d’oportunitats i la diversitat —entesa de manera que cada persona és única— van plegades. La concepció constructivista ens ha proporcionat les eines per poder conèixer i analitzar els processos d’ensenyament-aprenentatge que tenen lloc dins l’aula, alhora que ens ha ajudat a tenir una mirada global de tot el que fa referència a la comunitat educativa. La recerca s’ha generat seguint el treball conjunt d’un grup de mestres de música en actiu que han compartit, debatut i, en definitiva, reflexionat sobre com fer que cada alumne sigui present, participi i progressi a l’aula. L’observació directa a l’aula i escoltar la veu dels estudiants ha aportat les dades necessàries, i alhora imprescindibles, per poder completar la investigació. Aquest treball, que s’ha desenvolupat amb onze docents i les seves aules de música, ha pogut obtenir unes conclusions, que creiem extrapolables, molt vinculades a les relacions dels mestres amb cada un dels seus alumnes i de la rellevància que té el procés de reflexió conjunta per tal de poder transformar, o simplement millorar, i avançar en la construcció d’una aula de música inclusiva. es
dc.description.abstract The research has ben led by the concern that children and teenagers should be able to learn music together in the same classroom without anyone feeling excluded. Our starting point is based on the inclusive education model that enables all its members to feel comfortable and to take part in whatever is carried out in the classroom. Therefore, the equality of opportunities and student diversity –which implies that every person is unique– are strongly related to each other. The constructivist idea has provided us the tools to be able to get to know and analyse all learning and teaching processes that take place inside the classroom and at the same time have helped us to acquire a global view of all what is linked to the educative community. The research has been developed by following the team work done by a group of active music teachers that have shared, discussed and essentially thought about the way to make every student feel integrated with the rest of their peers and has also encouraged them to participate and make progress. The direct observation in the classroom and listening attentively have supplied the necessary -and even indispensable- data in order to complete the research. This project, which has been carried out with the collaboration of eleven teachers and their music classrooms, has reached some conclusions, which we consider to be extrapolable and closely linked to the relations between the teachers and their students. The reflection as a team has definitely been very relevant in order to transform or at least to move a step forward to the common goal, which is the creation of a real inclusive music classroom. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 479 p. es
dc.language.iso cat es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Música -- Ensenyament es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.title Pràctiques educatives inclusives a l'aula de música. Estudi de les condicions i els elements facilitadors a l'educació primària i secundària obligatòria es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Lago, José Ramón

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics