DSpace Repository

Pedagogia de la mort: aprenentatges al primer contacte amb la mort en els pràcticums del Grau en Infermeria

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària
dc.contributor.author Gorchs Font, Núria
dc.date.accessioned 2021-12-15T13:33:21Z
dc.date.available 2021-12-15T13:33:21Z
dc.date.created 2021-10-25
dc.date.issued 2021-10-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6866
dc.description Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut cat
dc.description.abstract La primera experiència de mort en els pràcticums del Grau en Infermeria, que es dona majoritàriament en el primer període, comporta dificultats i reptes. Identificar les ajudes i barreres, analitzar l’essència del coneixement pràctic i els seus condicionants són els objectius que han permès explorar més profundament aquesta situació i desenvolupar una teoria substantiva. Partint del constructivisme i la teoria fonamentada, s’han utilitzat diferents tècniques com a mecanisme de triangulació metodològica. A l’estudiant li cal sentir coherència entre l’actuació infermera, el morir institucionalitzat i el substrat de mort social que confronta individualment; experimenta aquesta realitat una primera vegada, busca seguretat i pren consciència de què li està passant. El model il·lustratiu generat pot ajudar les persones implicades (estudiants, infermeres, gestors) a buscar millors estratègies per facilitar aprenentatges pràctics abans, durant i després d’una primera experiència de mort professional. La tesi proposa una pràctica reflexiva estructurada des de la ciència infermera. es
dc.description.abstract The first patient death experience in Nursing Bachelor's Degree placements, which is given mostly in the first period, entails difficulties and challenges. Identifying facilitators and constraints, analysing the essence of practice knowledge and its conditions are the aims that allow us to explore more deeply this situation and develop a substantive theory. Based on constructivism and grounded theory, different techniques have been used as a methodological triangulation. The student needs to feel coherence between nursing care, institutionalized dying, and the substratum of social death which confronts everyone individually. The student, as a learner, experiences this reality for the first time, seeks security and becomes aware of what is happening to him. The illustrative model generated can help people involved (students, nurses, managers) to look for better strategies to facilitate practice learning before, during and after an initial professional death experience. The thesis suggests a structured reflective practice from nursing science. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 359 p. es
dc.language.iso cat es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Pedagogia de la mort es
dc.subject.other Estudiants d'infermeria es
dc.subject.other Teoria fonamentada es
dc.subject.other Aprenentatge pràctic es
dc.subject.other Experiències properes a la mort es
dc.title Pedagogia de la mort: aprenentatges al primer contacte amb la mort en els pràcticums del Grau en Infermeria es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.embargo.terms 12 mesos es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Ramon Aribau, Anna
dc.contributor.director Subirana, Mireia

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics