DSpace Repository

Biomarcadors lipoproteics i inflamatoris per a la detecció primerenca d’ictus isquèmic aterotrombòtic

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Larrosa Murillo, Grecia
dc.date.accessioned 2022-01-24T11:12:41Z
dc.date.available 2022-01-24T11:12:41Z
dc.date.created 2021-09
dc.date.issued 2021-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6936
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Els accidents cardiovasculars són una de les principals causes de discapacitat i de mortalitat a tot el món. L'arterioesclerosi pertany al grup de malalties cardiovasculars i es caracteritza per ser un procés inflamatori en què es produeix acumulació de lipoproteïnes a les parets de les artèries donant a lloc a la formació de la placa d’ateroma. Aquesta placa pot arribar a produir malalties molt greus com ara els ictus isquèmics. L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar els estudis publicats relacionats amb la identificació de biomarcadors que puguin predir el risc d'accident cardiovascular per poder així prevenir-ho i que el pacient no pateixi la malaltia. Per assolir l’objectiu de l’estudi s’ha portat a terme una revisió bibliogràfica en la qual s’han analitzat els articles publicats en les bases de dades Pubmed, Scopus i WOS. La cerca es va fer emprant les següents paraules clau: biomarcadors, biomarcador en plasma, lípid, lipoproteïnes, ictus isquèmic, caròtida, placa de caròtida, arterioesclerosis de caròtida. Es van seleccionar només els articles publicats en llengua anglesa. Els resultats obtinguts evidencien que hi ha biomarcadors que es troben presents tant a la placa d’ateroma com en el plasma. S’ha descrit que alguns biomarcadors són útils per indicar si la placa d’ateroma està en estat vulnerable fins i tot abans que es produeixi la malaltia. Aquesta cerca ha permès tenir una idea clara de quins són els principals biomarcadors que es poden trobar tant a escala del torrent sanguini com en la placa de caròtida i que podrien tenir interès diagnòstic. es
dc.description.abstract Cardiovascular accidents are one of the leading causes of disability and mortality worldwide. Arteriosclerosis belongs to the group of cardiovascular diseases and is characterized by being an inflammatory process in which accumulation of lipoproteins occurs in the walls of the arteries leading to the formation of atheroma plaque. This plaque can lead to very serious diseases such as ischemic strokes. The aim of this research is to analyse published studies related to the identification of biomarkers that can predict the risk of cardiovascular accident in order to prevent it and that the patient does not suffer from the disease. To achieve the goal of the study, a literature review was conducted in which articles published in the Pubmed, Scopus, and WOS databases were analysed. The search was performed using the following keywords: biomarkers, plasma biomarker, lipid, lipoproteins, ischemic stroke, carotid, carotid plaque, carotid arteriosclerosis. Only articles published in English were selected. The results obtained show that there are biomarkers that are present in both the atheroma plate and the plasma. Some biomarkers have been reported to be useful in indicating whether the atheroma plaque is in a vulnerable state even before the disease occurs. This search has given a clear idea of the main biomarkers that can be found both at the scale of the bloodstream and in the carotid plaque and that could be of diagnostic interest. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 39 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Biomarcadors es
dc.subject.other Lipoproteïnes es
dc.subject.other Ictus es
dc.subject.other Artèries caròtides es
dc.subject.other Arteriosclerosi es
dc.title Biomarcadors lipoproteics i inflamatoris per a la detecció primerenca d’ictus isquèmic aterotrombòtic es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics