Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Serrabassa Carpio, Oriol
dc.date.accessioned 2022-01-25T10:21:34Z
dc.date.available 2022-01-25T10:21:34Z
dc.date.created 2021-06
dc.date.issued 2021-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6955
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract En aquest document es mostra la construcció i desenvolupament al complet de Timeless Hero, un videojoc 2D de plataformes usant Unity, un dels motors de videojocs més populars actualment. Es fa un gran èmfasi en la part de programació al ser l’objectiu principal del treball. La temàtica del projecte es destaca en que el jugador experimenti en cada nivell una diferent època de la història, tant de l’univers, com de la humanitat. Dins de cada nivell, hi ha una boss fight o batalla contra enemics especials. Aquests són difícils de vèncer pel que s’ha creat un joc de dificultat elevada, on el jugador ha de prestar atenció i estudiar el comportament dels enemics per tal d’obtenir la victòria. Crear un videojoc no és una tasca fàcil. Es necessita d’una planificació i organització prèvia on, tot i així, és bastant probable que el projecte original difereixi considerablement del producte final. A la memòria trobem un GDD o Game Design Document que explica el funcionament esperat del videojoc en les primeres etapes de desenvolupament. Espero que aquest document es pugui emprar com a font d’inspiració i d’orientació, per usuaris que es vulguin dedicar o introduir en la creació de videojocs, tal i com m’ha servit a mi per obtenir nous coneixements. Alguns exemples són no capficar-se en l’eficiència dels programes, concentrar-se en el desenvolupament del projecte i aprendre a utilitzar algunes de les varies eines que ofereix Unity, com el Tile Palette per poder crear escenaris. es
dc.description.abstract This document describes the development of Timeless Hero, a 2D platform video game using Unity, one of the most popular video game engines currently. Great emphasis is placed on the programming, since it is the main objective of the project. The theme of the game is for the player to experience at each level a different era in the history of both the universe and humanity. Inside each level, there is a boss fight or battle against special enemies. These are difficult to beat so a high difficulty game has been created, where the player has to pay attention and study the behaviour of these enemies, in order to achieve victory. Creating a video game is not an easy task. It requires prior planning and organization, where it is quite likely that the original project will differ greatly from the final version of the product. A Game Design Document has been drafted into the report, that explains the expected functionality of the game in the earliest stages of development. I hope that this document can be used as a source of inspiration and guidance, for any users who want to dedicate themselves to the video game creation, as it has helped me to gain new knowledge and expand my skills. Some examples would be thinking too much of a program’s efficiency, focusing on the development of the video game and learn how to use some of the tools Unity provides, like Tile Palette to be able to create new scenarios. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 63 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Videojocs es
dc.subject.other 2D es
dc.subject.other Unity es
dc.subject.other Disseny es
dc.subject.other Single screen platformer es
dc.subject.other Shoot ‘em up es
dc.subject.other Boss fights es
dc.title Timeless Hero es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Tots els drets reservats Except where otherwise noted, this item's license is described as Tots els drets reservats

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics