DSpace Repository

Posada a punt d’un model de migració i proliferació in vitro per a l’estudi de l’efecte del Plasma Ric en Plaquetes (PRP) en la funcionalitat dels fibroblasts dèrmics

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Roca Coll, Ariadna
dc.date.accessioned 2022-01-26T08:46:48Z
dc.date.available 2022-01-26T08:46:48Z
dc.date.created 2021-06
dc.date.issued 2021-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6974
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract INTRODUCCIÓ: Les ferides complexes afecten l’1-2% de la població. La teràpia amb plasma ric en plaquetes (PRP) mostra resultats satisfactoris en el tractament de determinades etiologies de ferides, tot i que no sempre és efectiu. OBJECTIUS: Posar a punt les tècniques i estudiar la funcionalitat in vitro del PRP de diferents pacients analitzant el seu efecte en models in vitro de migració i proliferació en fibroblasts. METODOLOGIA: Posada a punt de l’assaig de wound healing per estudiar la migració i assaig amb MTS per proliferació. S’ha escollit una línia cel·lular per a aquests assajos. Les mostres sanguínies s’han obtingut de pacients tractats amb teràpia en PRP en una unitat clínica de ferides i que han firmat el consentiment informat. S’han recollit les dades sociodemogràfiques i clíniques dels pacients i s’ha separat els factors de creixement (FC) del plasma pobre en plaquetes (PPP) de les seves mostres sanguínies. L’efecte dels FC i del PPP en la migració i proliferació s’ha estudiat en fibroblasts humans (HFF-1) a concentracions de l’1 i 4% i s’ha emprat com a control positiu el sèrum boví fetal. RESULTATS: Els resultats in vitro evidencien una capacitat d’estimulació de la migració i proliferació de fibroblasts HFF-1 diferent segons si son incubats amb FC o amb PPP, i segons la concentració. CONCLUSIONS: S’han posat a punt els protocols per estudiar la migració i proliferació de fibroblasts dèrmics HFF-1. Els resultats suggereixen que els FC estimulen l’activitat cel·lular (migració i proliferació) de manera diferent al PPP. Serà necessari ampliar els assajos amb un major nombre de pacients. es
dc.description.abstract INTRODUCTION: Complex wounds affect between 1-2% of the population. Platelet-Rich Plasma (PRP) has been reported to show satisfactory results in the treatment of certain etiologists, although it is not always effective. OBJECTIVES: Set up techniques and study the in vitro functionality of PRP from different patients by analysing its effect on in vitro models of migration and proliferation in fibroblasts. METHODOLOGY: Development of wound healing assay to study the fibroblast migration and MTS on proliferation. The ideal cell line was chosen for these assays. Blood samples were obtained from patients treated with PRP therapy in an injury clinical unit and have signed informed consent. Patient socio-demographic and clinical data were collected and growth factors (FC) and platelet-poor plasma (PPP) were separated from their blood samples. The effect of FC and PPP on migration and proliferation has been studied in human dermal fibroblasts (HFF-1) at concentrations of 1% and 4% and fetal bovine serum has been used as a positive control. RESULTS: In vitro results show differences in the ability to stimulate the migration and proliferation of HFF-1 fibroblasts depending on whether they are treated with FC or PPP, and depending on the concentration CONCLUSIONS: Protocols have been developed to study the migration and proliferation of HFF-1 dermal fibroblasts. Our results suggest that FC stimulates cell activity (migration and proliferation) differently from PPP. It will be necessary to expand the trials with a larger number of patients. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 118 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Ferides i lesions es
dc.subject.other Teràpia amb PRP es
dc.subject.other Fibroblasts -- Migració es
dc.subject.other Fibroblasts -- Proliferació es
dc.title Posada a punt d’un model de migració i proliferació in vitro per a l’estudi de l’efecte del Plasma Ric en Plaquetes (PRP) en la funcionalitat dels fibroblasts dèrmics es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics