DSpace Repository

Analysis of the Effect of three different Aminoglycosides on Zebrafish (Danio rerio) Larvae Neuromasts

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Morote Cubinyà, Carlota
dc.date.accessioned 2022-01-26T09:03:27Z
dc.date.available 2022-01-26T09:03:27Z
dc.date.created 2020-06
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6975
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Aquest estudi presenta els resultats de l’anàlisi de l’efecte de la kanamicina, gentamicina i neomicina en els neuromasts dels caps de larves de peix zebra de 6 dies. L’objectiu principal és trobar la concentració de cada aminoglicòsid que permet als neuromasts sobreviure després de 24h d’exposició, encara que hi hagi algun nivell de dany. Aquest anàlisi és part d’un projecte major que té la hipòtesi que la sinapsis entre les neurones i les cèl·lules ciliades queda afectada abans de que les cèl·lules ciliades es morin del tot. El procediment principal de tot el projecte consistia en incubar les larves de 6 dies en diferents concentracions de cada aminoglicòsid i observar la condició dels seus neuromasts del cap per poder trobar la concentració òptima. Primer les imatges es van fer usant el microscopi estereoscòpic de fluorescència i després utilitzant el microscopi confocal invertit per tal de poder comptar les cèl·lules ciliades restants que quedaven en cada neuromast després de 24h d’incubació i, per tant, confirmar els resultats obtinguts prèviament. Les concentracions òptimes trobades han sigut 10M per la kanamicina i 1M per la gentamicina i neomicina. S’han extret altres conclusions pel que fa a si cada aminoglicòsid funciona millor en exposició aguda o crònica i sobre l’efecte depenent de concentració de tots els aminoglicòsids que s’han fet servir en aquest treball en concentracions baixes. es
dc.description.abstract This study presents the results of the analysis of the effect of kanamycin, gentamicin and neomycin on head neuromasts belonging to 6-day-old zebrafish larvae. The main goal is to figure out the concentration of each aminoglycoside that allowed neuromasts to survive after 24h of exposure, even if there was some degree of damage. This analysis is part of a bigger project that hypothesises that the synapsis between neurons and hair cells is affected before hair cells completely die. The project’s main procedure was to incubate the 6-day-old larvae in different concentrations of each aminoglycoside and observe their head neuromasts condition in order to find the optimal concentration. The images were first done using a fluorescence stereomicroscope and later on using an inverted confocal microscope as to be able to count the remaining hair cells in each neuromast after 24h of incubation and, therefore, confirm the results obtained previously. The optimal concentrations found were 10M for kanamycin and 1M for gentamycin and neomycin. Other conclusions were extracted regarding whether each aminoglycoside works better in acute or chronic exposure and on the concentration-dependent effect of all aminoglycosides used in this project in low concentrations. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 43 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Peix zebra es
dc.subject.other Aminoglucòsids es
dc.subject.other Cèl·lules acústiques es
dc.subject.other FM1-43 es
dc.subject.other Yo-Pro-1 es
dc.subject.other Microscòpia electrònica es
dc.title Analysis of the Effect of three different Aminoglycosides on Zebrafish (Danio rerio) Larvae Neuromasts es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics