DSpace Repository

Diagnosi socioeconòmica del municipi de Centelles

Show simple item record

dc.contributor.author Universitat de Vic. SEREM Servei d'Estudis i Empresa
dc.date.accessioned 2022-05-27T15:27:04Z
dc.date.available 2022-05-27T15:27:04Z
dc.date.created 2001-02
dc.date.issued 2001-03-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/7087
dc.description.abstract La promoció económica local cada vegada esdevé més important en l'ordre de prioritats que defineixen els equips de govern municipals. Encara que, en ocasions, les competències i recursos de què disposen les corporacions locals són limitades i escasses, això no invalida que com a administració pública més propera al ciutadà acabi realitzant tasques subsidiàries en aquesta matèria. Així, per tal de poder aplicar propostes imaginatives i eficaces a la realitat de cada territori cal definir d'entrada quina és la diagnosi socioeconòmica local. Això és el que es porta a terme en el present estudi del municipi de Centelles. Es tracta d'oferir una anàlisi sobre la realitat econòmica del municipi sota una perspectiva àmplia i transversal que permeti afrontar nous reptes de promoció econòmica en un futur immediat. És a dir, aquest document vol assentar les bases de la diagnosi econòmica del municipi de Centelles per, més endavant, anar concretant línies d'actuació de promoció econòmica. De manera que resulta imprescindible, en primer loc, conèixer la situació actual per després definir a on es vol arribar i de quina manera. A partir doncs d'aquestes premisses, l'estudi s'ha basat en l'anàlisi d'un conjunt de variables que incideixen i s'interrelacionen entre elles a l'hora de definir la realitat socioeconòmica de Centelles. Tot i que aquesta diagnosi ha estat multidisciplinar i amb una visió global de l'activitat econòmica del municipi, sí que s'ha fet una especial incidència en l'activitat industrial predominant a Centelles. D'aquesta manera, el present document s'estructura en una primera part on s'engloben els capítols dedicats a la població i al mercat de treball (població, activitat i ocupació, atur), així com els referents als diferents sectors de l'activitat econòmica i, més concretament, a l'activitat de fabricació i distribució de xemeneies, llars de foc i productes refractaris. En la segona part del document s'ofereix una síntesi de les principals conclusions sota la forma d'una anàlisi DAFO que permet detectar les oportunitats, amenaces, punts forts i punts febles del municipi de Centelles. Per últim, s'esmenten unes idees a tenir en compte en el futur més immediat del municipi per endegar possibles propostes de promoció econòmica. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 57 p. es
dc.language.iso cat es
dc.publisher Serveis d'Estudis i Empresa. Universitat de Vic es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Diagnosi socioeconòmica es
dc.title Diagnosi socioeconòmica del municipi de Centelles es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics