DSpace Repository

Contributions to research on Full-Range Leadership theory: The positive effects of Transformational Style in Multicultural and Multigenerational Teams

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament d'Economia i Empresa
dc.contributor.author Valldeneu Rosell, Marc
dc.date.accessioned 2022-07-26T08:02:48Z
dc.date.available 2022-07-26T08:02:48Z
dc.date.created 2022-07-07
dc.date.issued 2022-07-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/7124
dc.description Programa de doctorat: Dret, Economia i Empresa cat
dc.description.abstract Liderar un equip amb eficàcia és un factor molt important per a qualsevol líder o organització que vulgui aconseguir els seus objectius. La recerca de la tesi es va dur a terme per tal d’investigar i entendre la relació entre els estils de lideratge amb els resultats organitzatius, el compromís de l’empleat i les diferències generacionals a través de tres estudis específics. Per a la investigació global es va utilitzar el qüestionari de lideratge multifactor (MLQ) de Bass i Avolio (2004) i l'escala d'implicació laboral d'Utrecht (UWES-17). La mostra de l'estudi estava formada per 167 enquestats. Els resultats de la tesi van aportar contribucions importants i originals per validar i ampliar les evidències dels beneficis de l'estil de lideratge transformacional. La tesi conclou que els comportaments transformacionals son els que tenen més impacte positiu sobre els resultats organitzatius, el compromís laboral i la satisfacció dels empleats millennials. es
dc.description.abstract Liderar un equipo con eficacia es un factor muy importante para cualquier líder u organización que quiera conseguir sus objetivos. La investigación de la tesis se llevó a cabo para investigar y entender la relación entre los estilos de liderazgo con los resultados organizativos, el compromiso del empleado y las diferencias generacionales a través de tres estudios específicos. Para la investigación global se utilizó el cuestionario de liderazgo multifactor (MLQ) de Bass y Avolio (2004) y la escala de implicación laboral de Utrecht (UWES-17). La muestra del estudio estaba formada por 167 encuestados. Los resultados de la tesis aportan importantes y originales contribuciones para validar y ampliar las evidencias de los beneficios del estilo de liderazgo transformacional. La tesis concluye que los comportamientos transformacionales son los que tienen mayor impacto positivo sobre los resultados organizativos, el compromiso laboral y la satisfacción de los empleados millennials. es
dc.description.abstract Leading a team effectively is a very important factor for any leader or organization that wants to achieve success and its goals. The thesis research was conducted in order to investigate and understand the relationship between leadership styles and organizational outcomes, employee engagement, and generational differences through three specific studies. Bass and Avolio’s (2004) multifactorial leadership questionnaire (MLQ) and the Utrecht labor involvement scale (UWES-17) were used for the global research. The study sample consisted of 167 respondents. The results of the thesis made important and original contributions to validate and expand the evidence of the benefits of the transformational leadership style. The thesis concludes that transformational behaviors are the ones that have the most positive impact on organizational outcomes, employee engagement, and millennial job satisfaction. Each leader who wishes to manage teams successfully may benefit from analyzing their inner style and implement transformational behavioral approaches towards their teams. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 187 p. es
dc.language.iso eng es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Lideratge es
dc.subject.other Empreses -- Direcció i administració es
dc.subject.other Millennials es
dc.subject.other Satisfacció es
dc.subject.other Esforç es
dc.subject.other Compromís laboral es
dc.subject.other Desenvolupament organitzatiu es
dc.subject.other Leadership es
dc.subject.other Organizational Development es
dc.subject.other Management es
dc.title Contributions to research on Full-Range Leadership theory: The positive effects of Transformational Style in Multicultural and Multigenerational Teams es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Tarrats Pons, Elisenda
dc.contributor.director Ferràs Hernández, Xavier

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics