DSpace Repository

Sarcopènia en pacients amb obesitat severa intervinguts de cirurgia bariàtrica

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències de la Salut
dc.contributor.author Comas Martínez, Marta
dc.date.accessioned 2023-09-14T06:57:32Z
dc.date.available 2023-09-14T06:57:32Z
dc.date.created 2023-06-01
dc.date.issued 2023-06-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/7514
dc.description Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut es
dc.description "Tesi per compendi d'articles" ca
dc.description.abstract L’obesitat és una malaltia molt prevalent mundialment i que suposa una gran despesa pel sistema sanitari. Cada vegada més es tendeix a arribar als valors extrems d’aquesta malaltia. Fins ara el mètode més efectiu per aconseguir una ràpida pèrdua de pes era la cirurgia bariàtrica (CB), la qual indueix una pèrdua de pes significativa en pacients amb obesitat severa. Tanmateix, a part de reduir significativament el greix corporal, també es pot perdre la massa lliure de greix (MLG). La sarcopènia i, més en concret, l’obesitat sarcopènica han creat gran interès per investigar la prevalença, la fisiopatologia i tractaments que es poden utilitzar per reduir-la, no només en edats avançades sinó també en pacients joves (<60 anys). Les principals conclusions d’aquest estudi són: hi ha una pèrdua precoç de MLG durant els primers mesos post CB, així com una reducció dràstica del metabolisme basal. Suplementar amb complements específics evita perdre MLG. es
dc.description.abstract La obesidad es una enfermedad muy prevalente mundialmente y supone un gran gasto para el sistema sanitario. Cada vez se tiende más a alcanzar los valores extremos de esta enfermedad. Hasta ahora el método más efectivo para conseguir una rápida pérdida de peso era la cirugía bariátrica (CB), que induce una pérdida de peso significativa en pacientes con obesidad severa. Sin embargo, aparte de reducir significativamente la grasa corporal, también puede perderse masa libre de grasa (MLG). La sarcopenia y, más en concreto, la obesidad sarcopénica han creado gran interés para investigar la prevalencia, la fisiopatología y tratamientos que se pueden utilizar para reducirla, no sólo en edades avanzadas sino también en pacientes jóvenes (<60 años). Las principales conclusiones de este estudio son: existe una pérdida precoz de MLG durante los primeros meses post CB, así como una reducción drástica del metabolismo basal. Suplementar con complementos específicos evita perder MLG. es
dc.description.abstract Obesity is a prevalent disease worldwide and is a considerable expense for the healthcare system. More and more, we tend to reach the extreme values of this disease. Until now, the most effective method to achieve rapid weight loss was bariatric surgery (BS), which induces significant weight loss in severely obese patients. However, you can also lose fat-free mass (FFM) apart from significantly reducing body fat. Sarcopenia and, more specifically, sarcopenic obesity has created great interest in investigating the prevalence, pathophysiology and treatments that can be used to reduce it, not only in advanced ages but also in young patients (<60 years). The main conclusions of this study are: there is an early loss of FFM during the first-month post-BS, as well as a drastic reduction in basal metabolism. Supplementing with specific supplements prevents losing FFM. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 146 p. es
dc.language.iso cat es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Obesitat es
dc.subject.other Cirurgia bariàtrica es
dc.subject.other Sarcopènia es
dc.title Sarcopènia en pacients amb obesitat severa intervinguts de cirurgia bariàtrica es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Ciudin, Andreea
dc.contributor.director Vila Martí, Anna

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics