DSpace Repository

Actituds i creences de l'alumnat i professorat de la competència oral en català en un cicle formatiu de grau superior de tècniques d'actuació teatral

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia
dc.contributor.author Deulofeu Guàrdia, Núria
dc.date.accessioned 2023-12-15T13:05:48Z
dc.date.available 2023-12-15T13:05:48Z
dc.date.created 2023-06-01
dc.date.issued 2023-06-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/7578
dc.description Curs 2022-2023 es
dc.description.abstract Aquest treball té com a objectiu esbrinar quines actituds i creences tenen l’alumnat i el professorat de la competència oral en català del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral EAD El Castell (Esparreguera), una formació pública reconeguda des del 2015 per la Generalitat de Catalunya, on els alumnes tenen un baix ús i competència oral en català. També s’ha volgut indagar sobre les opinions vers l'assignatura de dicció del cicle i descobrir la importància del domini del català pel futur professional d’aquests estudiants. La metodologia emprada ha estat mixta, però predomina la quantitativa ja que s’ha fet un qüestionari a l’alumnat i un al professorat que contenen preguntes obertes (i una pregunta directa als estudiants). Els resultats indiquen la creixent llatinització del català i disminució del sentiment de pertànyer a un col·lectiu dels joves, la preocupació i cansament per part del professorat per aquest fenomen, i la falsa percepció que tenen els alumnes del seu nivell de competència oral catalana. Aquest estudi aposta per fomentar la consciència de la importància de l’ús del català en l’àmbit quotidià i professional, fomentar la rigidesa del professorat per crear més climes a les aules per parlar català, i estudiar en aquests centres tan nous PLs per difondre’ls a l’inici de curs del cicle. Si ara són els docents el models lingüístics dels futurs actors, més endavant seran els actors els models lingüístics dels espectadors. Paraules clau: Actituds lingüístiques; Creences; Llengua; Cicle Formatiu de Grau Superior; Tècniques d’Actuació Teatral; Models sociolingüístics; Competència Oral en Català. es
dc.description.abstract This work aims to find out the attitudes and beliefs of students and teachers regarding oral competence in Catalan in the Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral EAD El Castell (Esparreguera). This is a public recognized training program by the Government of Catalonia since 2015, where students have low use and oral competence in Catalan. The study also sought to investigate opinions about the diction subject in the cycle and discover the importance of Catalan proficiency for the future professional careers of these students. The methodology used has been mixed, but quantitative methods predominate. A questionnaire was administered to students and teachers, which included open-ended questions (and one direct question to the students). The results indicate the increasing latinization of Catalan and a decrease in the sense of belonging to a collective among young people. Teachers expressed concern and fatigue regarding this phenomenon, and students have a false perception of their level of oral competence in Catalan. This study advocates for raising awareness among students and teachers about the importance of daily use of Catalan and its use in a professional setting. It also aims to encourage teachers to create more Catalan-speaking environments in classrooms and to study these new PLs to disseminate them at the beginning of the course. While teachers are currently the linguistic models for future actors, actors themselves will become linguistic models for audiences in the future. Keywords: Linguistic attitudes; Beliefs; Language; Theatrical Acting Techniques; Sociolinguistic models; Oral Competence in Catalan. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 36 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Català en l'ensenyament es
dc.title Actituds i creences de l'alumnat i professorat de la competència oral en català en un cicle formatiu de grau superior de tècniques d'actuació teatral es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Directora: Mia Güell Devesa
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics