DSpace Repository

La música com a eina d’acollida i d’inclusió als centres educatius

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Benach Obradors, Martí
dc.date.accessioned 2024-01-09T12:33:20Z
dc.date.available 2024-01-09T12:33:20Z
dc.date.created 2023-06-01
dc.date.issued 2023-06-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/7600
dc.description Curs 2022-2023 es
dc.description.abstract El present treball de fi de màster presenta una proposta reflexiva i una revisió pedagògica sobre la inclusivitat i l’acollida dins de les aules de música a la secundària. Per fer-ho, la proposta reflexiva es recolza en els tres pilars que formen el marc teòric d’aquesta investigació: l’educació transversal i competencial que proposa el currículum d’educació (el Decret 175/2022), la mirada analítica interseccional aplicada a les aules de secundària i la naturalesa universal de la música. A través d’una investigació qualitativa a partir de la síntesi textos, estudis, idees i dades s’ha dut a terme una proposta reflexiva de revisió pedagògica, una guia de llenguatge inclusiu dins l’aula de música i quatre instruments de validació de la inclusió i l’acollida (IVIA) que poden permetre al professorat de música comprendre, incloure i acollir millor a l’alumnat. es
dc.description.abstract This master's thesis presents a reflective proposal and pedagogical review on inclusivity and welcoming within music classrooms in secondary education. To achieve this, the reflective proposal is supported by three pillars that form the theoretical framework of this research: the cross-curricular and competency-based education proposed by the catalan education curriculum, the intersectional analytical perspective applied to secondary school classrooms, and the universal nature of music. Through a qualitative investigation involving the synthesis of texts, studies, ideas, and data, this thesis has developed a reflective pedagogical review proposal, an inclusive language guide within the music classroom, and four instruments of validation for inclusion and welcoming. These tools aim to enable music teachers to better understand, include, and welcome students. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 71 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.subject.other Música -- Educació secundària obligatòria es
dc.title La música com a eina d’acollida i d’inclusió als centres educatius es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Tutora: Mercé Bosch Sanfélix
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics