DSpace Repository

Role-playing games: A motivational tool to help EFL learners develop confidential speaking

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia
dc.contributor.author Camprubí Gutiérrez, Vanessa
dc.date.accessioned 2024-01-19T09:07:51Z
dc.date.available 2024-01-19T09:07:51Z
dc.date.created 2023-06-02
dc.date.issued 2023-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/7627
dc.description Curs 2022-2023 es
dc.description.abstract Even though it is true that the English Language plays a significant role all around the world today, it continues to be one of the most demanding subjects for secondary school students (Rubio and Martínez, 2008). This fact can be explained, among other reasons, by the pupils’ lack of motivation (Harmer, 2007; Mores Cruz, 2022; Rost, 2006; Segura Alonso, 2011; Stephens et al., 2012; Wilkinson and Potts, 2022). It is precisely for this very reason that the purpose of the present research is to discover whether the speaking strategy of role-playing could be useful to foster both the scholars’ English communicative competence and their incitement in the learning of this discipline. To investigate this issue, some 4th of ESO English students from a public high school in Osona were invited to answer two different questionnaires: in the first one, they were asked about their interests and tastes in television, responses that would help the author to create the premises of their subsequent performances; in the second one, they had to describe their feelings after having carried out such an exercise. In the same way, the implementation of peer assessment was also considered a potential motivational component for teenagers. The results of the study reveal a correlation between the sources studied, and the entertaining manoeuvring implemented during the practicum period of the trainee teacher, confirming, thus, that role-playing, if oriented to their needs, has a positive reception on English as a Foreign Language (EFL) learners. Keywords: Motivation; Motivational Strategies; Role-Playing; English as a Foreign Language; Teenagers; Tastes and Interests; Peer Assessment; Compulsory Secondary Education. es
dc.description.abstract Si bé és cert que, actualment, l’anglès juga un paper veritablement important a nivell mundial, continua sent una de les assignatures més desafiants per als estudiants de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) (Rubio and Martínez, 2008). Aquesta constatació pot ser explicada, entre altres motius, per la falta de motivació per part dels alumnes (Harmer, 2007; Mores Cruz, 2022; Rost, 2006; Segura Alonso, 2011; Stephens et al., 2012; Wilkinson and Potts, 2022). És precisament per aquesta raó que l’objectiu d’aquesta investigació és descobrir si l’estratègia conversacional del joc de rols pot ser utilitària per a potenciar tant la competència comunicativa en anglès com la incitació dels estudiants en aquesta disciplina. Per investigar aquest assumpte, alguns estudiants de 4t d’ESO d’un institut públic de la comarca d’Osona van haver de respondre dos qüestionaris: en el primer, se’ls va demanar informació sobre els seus interessos i gustos televisius, respostes que ajudarien a l’autora a crear les premises de les posteriors actuacions; en el segon, van haver de descriure els seus sentiments i reaccions després d’haver portat a la pràctica un tal exercici. De la mateixa manera, l’ús de l’avaluació entre iguals també va ser considerada com un element motivacional pels adolescents. Els resultats de l’estudi revelen una correlació entre les fonts estudiades i la divertida maniobra implementada durant el període de pràctiques de la professora en formació, confirmant, així, que el joc de rols, sempre i quan estigui orientant cap a les seves necessitats, té un efecte positiu en els aprenents de “English as a Foreign Language” (EFL). Paraules claus: Motivació; Estratègies de motivació; Joc de rols; Anglès com a Llengua Estrangera; Adolescents; Gustos i Interessos; Avaluació entre Iguals; ESO. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 51 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Motivació en l'educació -- Ensenyament secundari es
dc.subject.other Anglès en l'ensenyament es
dc.subject.other Llengua segona -- Adquisició es
dc.title Role-playing games: A motivational tool to help EFL learners develop confidential speaking es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Supervisor: Sílvia Garriga Galobardes
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics