DSpace Repository

Estils d'aprenentatge i rendiment acadèmic. Un estudi sobre alumnat de la Diplomatura de mestres de la Universitat de Vic

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació
dc.contributor.author Solé i Salas, Lluís
dc.date.accessioned 2011-11-02T13:22:56Z
dc.date.accessioned 2012-04-25T13:37:26Z
dc.date.available 2011-11-02T13:22:56Z
dc.date.available 2012-04-25T13:37:26Z
dc.date.created 2011-06
dc.date.issued 2011-11-02T13:22:56Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1755
dc.description.abstract Com a part inicial d'un procés més ampli d’implementació dels principis del Disseny Instruccional Universal a la Universitat de Vic, aquest estudi ha examinat i explorat els estils d'aprenentatge dels estudiants de primer curs de la Diplomatura de Mestre a la Universitat de Vic. Els objectius han estat, analitzar els perfils dels estils d’aprenentatge dels alumnes de primer curs d'educació per determinar si hi havia diferències significatives en l'estil d'aprenentatge preferit en base a especialitat escollida, edat i sexe, així com també detectar correlacions entre estilsd'aprenentatge i rendiment acadèmic. S’ha estudiat una mostra de 243 estudiants. L'instrument de mesura ha estat el “Index of Learning Styles Questuinnaire”. S’ha procedit a fer un anàlisi descriptiu i ANOVA. Els resultats mostren una distribució de les quatre dimensions del ILS similars als perfils d’altres poblacions d'altres universitats. La immensa majoria dels estudiants resulten visuals i sensorial i indiferents per a les dimensions actiu-reflexiu i seqüencial-global. Per especialitat i edat només les dimensions actiureflexiu ivisual-verbal han mostrat diferències significatives. Per gènere no s'han trobat diferèncie significatives . Pel que respecta al rendiment acadèmic, només la dimensió visual-verbal sembla tenir una relació significativa, obtenint qualificacions sensiblement més altes aquells estudiants amb un perfil verbal més alts que els efectes visuals. S’ha generat dues noves variables "nivell de dispersió" i "grau de risc". No s’ha trobat cap relació entre aquests dos factors i el rendiment acadèmic. S’han discutit els resultats. L’instrument ILSQ sembla presentar un valor moderat com a element predictiu de dificultats l'aprenentatge de l’alumnat i el seu rendiment acadèmic. cat
dc.description.abstract As initial part of a larger Universal Instructional Design principles implementation process, this study examined and explored the learning styles of first year students in the Faculty of Education at Vic University. The aim was to examine the profiles of these students to determine whether there was a statistically significant relationship between preferred learning style and speciality, age and gender, and also whether a relationship existed between learning styles and academic achievement. The sample comprised 243 students. The “Index Learning Styles Questionnaire” instrument was used, and the results were analysed both descriptively and using ANOVA. The results show a distribution of the four ILSQ dimensions similar to profiles of other university populations. The overwhelming majority of students were visual and sensitive learners and indifferent to activereflexive and sequential-global dimensions. By speciality and age, only active-reflexive and visualverbal dimensions show statistically significant differences. No differences were found by gender. In terms of academic achievement, only the visual-verbal dimension seems to show a clear correlation, with verbal students obtaining higher results than visual learners. New variables of “dispersion level” and “risk level” have been created. No relationship between these two factors and academic achievement has been found. In the discussion of the results, ILSQ seems to have moderate value as a predictor of learning difficulties or academic success. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 194 p.
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Pedagogia -- Ensenyament universitari
dc.subject.other Aprenentatge, Aptitud per l' -- Ensenyament universitari
dc.title Estils d'aprenentatge i rendiment acadèmic. Un estudi sobre alumnat de la Diplomatura de mestres de la Universitat de Vic
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.description.version Director/a: Robert Ruiz Bel
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics