Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently added documents

 • Campos Rodriguez, Paula (14-05-2021)
  La investigació en context sorgeix del pensament de trobar i conèixer espais exteriors dels centres educatius que estiguin prou desenvolupats. A més, neix amb la finalitat de posar en context la importància que tenen ...
 • Sánchez Garrido, Loida (14-05-2021)
  En la societat actual es necessiten fomentar el pensament crític, creatiu i curós per formar persones amb capacitat reflexiva i capaces de conviure en societat. Aquest treball de Final de Grau planteja descobrir un projecte ...
 • Berger, Marie-Cristine; Arandi-Klee, Rodrigo; Brusca, Yael; Lloveras, Anna; Llenas, Laia (29-06-2021)
  This document contains under WP7 “Dissemination and Communication” the first part of Task 7.4 EIP Practice abstracts. The aim of the EIP practice abstract is to ensure uptake by farmers by outlining the benefits and practical ...
 • Lloveras, Anna; van Dijk, Kimo; Schoumans, Oscar; Marks, Evan; Llenas, Laia (30-06-2020)
  This study was carried out as part of the European demonstration project FERTIMANURE funded by the H2020 Programme (project number 862849) titled Innovative nutrient recovery from secondary sources – Production of ...
 • Jiménez i Danés, Júlia (05-2021)
  Aquest treball d’investigació té per finalitat aprofundir en el coneixement de la pedagogia activa en l’Educació Infantil. La recerca consta de dues parts, una primera part teòrica on s’exposa una visió més actual i una ...

View more