DSpace Repository

Estudi tècnic-econòmic per a la instal·lació d'una granja d'ànecs per a producció de foie-gras situada en el terme municipal de Fontanals de Cerdanya

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Agrícola
dc.contributor.author Pous Bertran, Xavier
dc.date.accessioned 2012-07-17T07:53:28Z
dc.date.available 2012-07-17T07:53:28Z
dc.date.created 2012-06
dc.date.issued 2012-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1852
dc.description.abstract Inversors però, principalment professionals de l'àmbit agrari, per tal de buscar una diversificació de l'activitat agrícola i ramadera que desenvolupen a les seves finques, sobretot joves emprenedors, poden estar interessats en produccions alternatives com la producció d'ànecs per a foie-gras, per tal de complementar la seva renda agrària. Actualment cal augmentar la competitivitat de les finques agrícoles per tal que aquestes siguin econòmicament viables. L’objectiu de l'estudi és determinar la viabilitat econòmica d’una explotació ramadera d’ànecs per a la producció de foie-gras, en el terme municipal de Fontanals de Cerdanya, analitzant les diverses alternatives en quant a dimensionament i disseny de les instal·lacions, segons el cicle productiu de l’animal. L'alternativa escollida per realitzar l'estudi es la de semi-integració (cria, engreix i embocat), de règim semi-intensiu (durant l'etapa de l'engreix), amb animals mascles de la raça híbrida Mulard. Les instal·lacions tindran una capacitat de 6.500 animals, amb lots de 250 caps. Aquest dimensionament permet, durant la fase d'embocat, en la qual es requereix més dedicació, que la demanda de mà d'obra pugui ser satisfeta per un únic treballador. La principal conclusió que es pot extreure de l'estudi és que la inversió projectada és massa elevada i que aquesta econòmicament no és viable o rendible, ja que la despesa és massa elevada. Es mouen uns fluxos de caixa molt elevats i el marge comercial és molt reduït. Únicament si l'objectiu del promotor és obtenir una remuneració per la seva feina, sempre i quan és produeixi un augment del preu actual de la carn i una disminució del preu del pinso, es podria recomanar que es portés a terme la implantació de l'explotació, intentant, però, reduir la despesa d'execució de construccions i instal·lacions. ca_ES
dc.description.abstract Inverstors,mainly profesionals of agricultural finding diversification of the activity agriculture and livestock farming developed in their farms, especially young entrepreneurs may be interested in alternative production,like duck production for foie, to be a complement of his aerea income. It is necessary to increase the competitivity of his aerea income,for the viability it is necessary to increase so that it could be economically viable. This study is to stablish economic viability of the livestock farming installations of ducks, for the foie production, in Fontanals de la Cerdanya aerea. Analysing diferents alternatives like a designe of the facilities and dimensions, acording to animal productive cicle. The chousen alternative to realise this study is the semi integretion (breeding,raising,force feeding) type semi intensive, during the feeding stage,with male animals of mulard hybrid race. The instalations will have 6500 animals capacity,batch of 250 heads this alternative allow,during the force feeding, in witch is requiered more dedication of demanding labor work that could be do it for one worker. The main conclusion that it can be deduce of this study, is that this investment is not one hundred per cent recomended, because the investment it is to high. The investment it is very high and the comercial benefit it is to low. If the meaf price decrase, that is expected on the markets,and the fedd price it is still so high, the investment it is not viable. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 113 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.publisher Universitat de Vic ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Ànecs -- Cria i desenvolupament ca_ES
dc.subject.other Explotacions ramaderes -- Aspectes econòmics ca_ES
dc.subject.other Foie gras -- Industria i comerç ca_ES
dc.title Estudi tècnic-econòmic per a la instal·lació d'una granja d'ànecs per a producció de foie-gras situada en el terme municipal de Fontanals de Cerdanya ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.description.version Director/a: Xavier Serra Jubany
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics