DSpace Repository

Desenvolupament d'eines informàtiques per a residències geriàtriques

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i en Informàtica de Sistemes
dc.contributor.author Pérez Vaquero, Jonatan
dc.date.accessioned 2007-06-27T07:12:05Z
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:05:01Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:15Z
dc.date.available 2007-06-27T07:12:05Z
dc.date.available 2010-05-12T14:05:01Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:15Z
dc.date.created 2007-06-21
dc.date.issued 2007-06-27T07:12:05Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/233
dc.description Curs 2006-2007
dc.description.abstract L’envelliment de la població demana cada cop més centres especialitzats en geriatria en els països desenvolupats. Aquests mateixos països pateixen recentment una falta de personal qualificat en infermeria. Aquests dos factors es combinen i posen en evidència la necessitat de desenvolupar eines informàtiques que modernitzin les residències geriàtriques. El projecte que s’ha desenvolupat consisteix en una aplicació de gestió d’una residència geriàtrica amb una base de dades centralitzada en un PC des de la qual s’hi pot accedir a través d’una aplicació feta per PDA. La seva funció principal és poder agilitzar tota la repartició de medicació dins la residència geriàtrica, gestionant des de les pautes de medicació corresponents a cada resident, fins a un control d’stock. Consta, per tant, d’una aplicació per PC, programada amb Visual Basic i utilitzant com a base de dades Microsoft Access, i d’una aplicació per PDA, programada amb Embedded Visual Basic i utilitzant la mateixa base de dades creada per l’aplicació per PC. L’aplicació de PC proporcionarà als usuaris una gestió ràpida i còmode i, alhora, rapidesa i estalvi de treball si es vol fer un determinat manteniment a través de l’aplicació de PDA. En el manteniment de l’aplicació, però, no s’hi inclou el manteniment dels usuaris tot i haver un control d’aquests. En aquest projecte s’estudia com es desenvolupa una aplicació per PDA i com comparteix una base de dades amb una altra aplicació a través del sistema de sincronització PC↔PDA anomenat ActiveSync. cat
dc.description.abstract People’s aging demand many geriatric centres in developed countries. These countries are suffering a lack of qualified personnel in nursery. This two factors show the necessity of developing informatic keys to modernize geriatric centres. The developed project consists of one application of management geriatric centres with a data base centralized in a PC from which it’s possible to accede through a PDA application. Its main function is to make agile medicine distribution in the geriatric centre, controlling the medication guideline of each resident and the medicaments stock. Therefore it has an application for PC, programmed with Visual Basic and using a Microsoft Access data base, and an application for PDA, programmed with Embedded Visual Basic and using the same data base created fort he PC application. The PC application will give us a fast and comfortable management, agility and work saving if you want to make maintenance through de PDA application. The application’s maintenance not includes user’s maintenance, although it has a controll of them. This project learns you how to develop a PDA application and how it shares a data base with another application trough the synchronization system PC↔PDA call ActiveSync. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 92 p.
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Llars de vells -- Automatització
dc.title Desenvolupament d'eines informàtiques per a residències geriàtriques
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.description.version Director/a: Josep Ramon Goñi Macià
dc.description.version Codirector/a: Meritxell Torres Mercadé
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.director Goñi Macià, Josep Ramon

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics