DSpace Repository

Eficàcia d'un protocol d'exercicis posturals de Taitxí-Txikung en un programa de rehabilitació respiratòria per a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Campos i Vilardebò, David
dc.date.accessioned 2016-10-17T12:31:45Z
dc.date.available 2016-10-17T12:31:45Z
dc.date.created 2016-05
dc.date.issued 2016-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4632
dc.description Curs 2015-2016 en_US
dc.description.abstract L'objectiu d'aquest estudi és avaluar l'efectivitat d'un protocol d'exercicis posturals de Taitxí-Txikung en un programa de rehabilitació respiratòria per a pacients amb MPOC. Es farà mitjançant un disseny quasi experimental de tipus prospectiu en pacients de la ruta assistencial de MPOC, de l'àrea sanitària de Girona, que es dividiran en un grup al que s'aplicarà el protocol, i un altre grup que farà la funció de control, que seguirà el tractament assignat sense els exercicis de Taitxí-Txikung. Es realitzaran mesures de les variables a l'inici i al final del període d'estudi (18 mesos) per als dos grups. Les variables resposta utilitzades en aquest estudi són: tolerància a l'esforç, dispnea i qualitat de vida relacionada amb la salut. Les dades obtingudes s'analitzaran de forma estadística per tal de poder establir relacions de causa/efecte dels resultats obtinguts amb l'aplicació del protocol en comparació amb el grup control. Les principals limitacions de l'estudi són el percentatge d'abandonament en el grup control i la validesa externa dels resultats de l'estudi, degut a la limitació geogràfica de l'estudi. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to evaluate the effectiveness of a Taichi-Qigong postural exercises protocol in a pulmonary rehabilitation program for patients with COPD. Will carry out a prospective quasi-experimental design in patients in COPD road care, of Girona healthcare area, which is divided into a group that will apply the protocol, and another group was used as control, which will follow assigned treatment without Taichi-Qigong exercices. There will be measures of the variables at the beginning and end of the study period (18 months) for both groups. The response variables used in this study are: exercise capacity, dyspnea and health related quality of life. The data obtained will be analyzed statistically in order to establish relations of cause/effect of the results obtained with the implementation of the protocol compared to the control group. The main limitations of the study are the percentage drop in the control group and the external validity of the study results, due to the geographical limitations of the study. en_US
dc.format application/pdf
dc.format.extent 50 p. en_US
dc.language.iso cat en_US
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons en_US
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ en_US
dc.subject.other Pulmons -- Malalties obstructives en_US
dc.subject.other Tai-txi en_US
dc.subject.other Fisioteràpia en_US
dc.subject.other Rehabilitació en_US
dc.title Eficàcia d'un protocol d'exercicis posturals de Taitxí-Txikung en un programa de rehabilitació respiratòria per a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics