DSpace Repository

Eficàcia de l’electroteràpia en el tractament del dolor crònic a persones amb fibromiàlgia

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author García Caravaca, Alejandro
dc.date.accessioned 2017-09-06T15:02:29Z
dc.date.available 2017-09-06T15:02:29Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5065
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract Introducció: La Fibromiàlgia (FM) és una síndrome crònic d’etiologia desconeguda que es caracteritza pel dolor musculo-esquelètic generalitzat no inflamatori amb un mínim de 3 mesos de duració, amb presència de rigideses i sensibilitat dolorosa a la palpació de punts gatells propis de la malaltia. El 2,4% de la població general major de 20 anys pateix FM. En nombres absoluts, això suposa uns 700.000 pacients afectats per la FM al nostre país. Objectiu: Mostrar l’eficàcia de l’electroteràpia en el tractament del dolor crònic en persones diagnosticades de Fibromiàlgia. Metodologia: El present estudi és un assaig clínic aleatoritzat, longitudinal de caràcter prospectiu. Se seleccionaran 48 dones entre 25 i 50 anys amb una severitat de la patologia moderada segons el qüestionari S-FIQ. Aquestes dones es dividiran en dos grups de manera aleatòria. El grup experimental rebrà tractament convencional i a més a més tractament d’electroteràpia durant 12 setmanes . Per altra banda el grup control només rebrà el tractament convencional estipulat per l’Hospital Universitari de Vic. Per tal de valorar si la teràpia de l’electroteràpia és efectiva, es mesurarà a l’inici i el final de l’estudi la severitat de la malaltia segons el S-FIQ, la intensitat del dolor segons l’escala EVA i l’impacte del dolor en les activitats de la vida diària a través del qüestionari BIP. Limitacions: limitació en l’adherència al tractament, els pacients poden abandonar l’estudi per falta de motivació, pesadesa de les sessions, motius personals, falta de temps per poder assistir a les sessions o problemes psicosocials. es
dc.description.abstract Introduction: Fibromyalgia (FM) is a chronic syndrome of unknown etiology characterized by widespread musculoskeletal pain not inflammatory at least three months duration, with the presence of stiffness and tenderness on palpation points sallow own disease. 2.4% of the general population aged 20 years suffers from FM. In absolute numbers, this means about 700,000 patients with FM in our country. Objective: Show the effectiveness of Electrotherapy in the treatment of chronic pain in people diagnosed with Fibromyalgia. Methodology: This study is a randomized clinical trial, prospective longitudinal. Will select 48 women between 25 and 50 years with moderate disease severity according to the questionnaire S-FIQ. These women will be divided into two groups at random. The experimental group will receive conventional treatment and also Electrotherapy treatment for 12 weeks. Furthermore the control group will receive only conventional treatment stipulated by the University Hospital of Vic. In order to assess whether the therapy is effective Electrotherapy is measured at the beginning and the end of the study the severity of the disease, according to the S-FIQ, pain intensity according to VAS scale and the impact of pain on activities of daily life through the questionnaire BIP. Limitations: limited adherence to treatment, patients can leave the study for lack of motivation, heaviness of the sessions, personal reasons, lack of time to attend meetings or psychosocial problem. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 61 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Fibromiàlgia es
dc.subject.other Dolor crònic es
dc.subject.other Fisioteràpia es
dc.subject.other Electroteràpia es
dc.title Eficàcia de l’electroteràpia en el tractament del dolor crònic a persones amb fibromiàlgia es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics