DSpace Repository

The impact of teacher in talk in EFL classroom management

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Comas Molas, Alba
dc.date.accessioned 2018-12-12T23:01:33Z
dc.date.available 2018-12-12T23:01:33Z
dc.date.created 2018-05-14
dc.date.issued 2018-05-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5607
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract In the last few years the introduction of English as a Foreign Language (EFL) into Preschool Education has experienced an important growth, although it is not a compulsory language at this stage (3-6 years). One of the most challenging aspects of teaching EFL may be classroom management, particularly because it should be done in English. Taking the issues above into account, the present study has as its main objective to analyse the influence of teacher talk in classroom management in the EFL pre-school classroom. In order to carry out this case study under the interpretative paradigm, data has been collected from classroom observation, interviews to teachers, and also from a review of educational documents from the three Catalan schools. Data has been analysed according to Cullen’s (1998) and Inceçay’s (2010) classification of teacher talk features. The results of the study indicate that both obstructive and constructive features in teacher talk are used to manage the EFL Pre-school classroom. es
dc.description.abstract En els últims anys, la introducció de l’anglès com a llengua estrangera (EFL) a l’etapa d’Educació Infantil, ha experimentat un important creixement tot i no ser llengua obligatòria en aquesta etapa (3-6 anys). Un dels reptes més desafiants de l’ensenyament de l’anglès podria ser la gestió de l’aula, particularment perquè cal que també sigui en anglès. Tenint en compte els aspectes comentats, aquest estudi té com a objectiu principal analitzar la influència del discurs del mestre en la gestió de les sessions d’anglès a l’aula d’Educació Infantil. Per tal de dur a terme aquest estudi de cas, subordinat al paradigma Interpretatiu, la informació s’ha obtingut a partir d’observacions de sessions d’anglès, d’entrevistes a les mestres i de l’anàlisi dels projectes educatius de centre de les tres escoles catalanes. Les dades obtingudes s’han analitzat segons les classificacions del discurs del mestre proposades per Cullen (1998) i Inceçay (2010). Els resultats obtinguts indiquen que tant les característiques constructives com les obstructives del discurs s’utilitzen per gestionar les sessions d’anglès a l’aula d’Educació Infantil. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 31 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Anglès -- Educació infantil es
dc.title The impact of teacher in talk in EFL classroom management es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics