DSpace Repository

The use of written feedback in the writing process: a tool to improve written composition

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Hernández Montoro, Mireia
dc.date.accessioned 2019-12-02T18:55:12Z
dc.date.available 2019-12-02T18:55:12Z
dc.date.created 2019-05
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6066
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract This article emphasizes the role of teacher written feedback in the written composition process. Although, traditionally, teacher feedback was given on a written product, the constructivist approach to teaching and learning to write highlights the importance of writing as a process and teacher feedback as revision and improvement of the written composition. This study aims at examining the kind of written feedback on students’ first drafts and its consequent effect on final drafts. Its main aim is to determine whether written feedback is a useful tool to help students improve their writings and, if so, to what extent. Thus, the present investigation conducts an analysis of five English lessons with year-six students in an English primary school to observe the teaching-learning process of writing. Besides, an interview is carried out to the class teacher to contrast the observation with her ideas. Finally, a thorough analysis of written comments and feedback marks in ten students’ first and final drafts enable to determine the impact of teacher written feedback on students’ written compositions. Findings suggest that written feedback in the writing process leads to successful revision and improvement of the written composition. es
dc.description.abstract Aquest article posa en relleu el paper de la correcció escrita per part de la mestra o el mestre en el procés de composició escrita. Encara que tradicionalment es proporcionaven correccions escrites sobre un producte escrit, l'enfocament constructivista de l'ensenyament i aprenentatge de l'escriptura destaca la importància d'aquesta com un procés i els comentaris dels mestres com a revisió i millora de la composició escrita. Aquest estudi pretén examinar el tipus de correccions escrites sobre els primers esborranys dels estudiants i el seu consegüent efecte en els esborranys finals. L'objectiu principal del mateix és determinar si els comentaris escrits són una eina útil per ajudar els estudiants a millorar els seus escrits i, si és així, en quina mesura. Per tant, aquesta investigació fa una anàlisi de cinc sessions d'anglès amb estudiants de sisè any a una escola d'educació primària en un context de parla anglesa, per tal d'observar el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'escriptura. A més, es realitza una entrevista a la mestra per contrastar l'observació amb les seves idees. Finalment, es porta a terme una anàlisi exhaustiva dels comentaris escrits i les marques de correcció en els primers i últims esborranys de deu estudiants; aquesta permet determinar l'efecte dels comentaris escrits per la mestra en relació a les composicions escrites dels estudiants. Els resultats suggereixen que els comentaris escrits en el procés d'escriptura porten a una revisió i millora de la composició escrita. es
dc.description.abstract Este artículo pone de relieve el papel de la corrección escrita por parte de la maestra o el maestro en el proceso de composición escrita. Aunque tradicionalmente se proporcionaba retroalimentación en forma de comentarios en un producto escrito, el enfoque constructivista de la enseñanza y aprendizaje de la escritura resalta la importancia de esta como un proceso y los comentarios de los maestros como revisión y mejora de la composición escrita. Este estudio pretende examinar el tipo de comentarios escritos sobre los primeros borradores de los estudiantes y su consiguiente efecto en los borradores finales. El objetivo principal del mismo es determinar si los comentarios escritos son una herramienta útil para ayudar a los estudiantes a mejorar sus escritos y, si es así, en qué medida. Por lo tanto, esta investigación realiza un análisis de cinco sesiones de inglés con estudiantes de sexto año en una escuela de educación primaria en un contexto de habla inglesa, con tal de observar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura. Además, se realiza una entrevista a la maestra para contrastar la observación con sus ideas. Finalmente, se lleva a cabo un análisis exhaustivo de los comentarios escritos y las marcas de corrección en los primeros y últimos borradores de diez estudiantes; este permite determinar el efecto de los comentarios escritos por la maestra con relación a la composición escrita de los estudiantes. Los resultados sugieren que la corrección escrita en el proceso de escritura conducen a una revisión y mejora de la composición escrita. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 36 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Escriptura -- Ensenyament es
dc.subject.other Anglès -- Educació Primària es
dc.title The use of written feedback in the writing process: a tool to improve written composition es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics