DSpace Repository

The value of drama in English language learning

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Bellver Garcia, Sergi
dc.date.accessioned 2021-01-13T12:32:49Z
dc.date.available 2021-01-13T12:32:49Z
dc.date.created 2020-05-01
dc.date.issued 2020-05-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6452
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract This work studies the value of drama in English language learning. In the Theoretical Framework part, I talk about what drama is in terms of education, I introduce the curricular aspects that relate dramatization to English language learning, I describe how drama can be integrated into the classroom, I put emphasis on which are the most widely used drama techniques, I announce the role of the English language teacher in dramatization lessons and I highlight some advantages and disadvantages related to the use of drama. In the remaining part of the work, there is a wide analysis of the results obtained after carrying out a didactic sequence of seven lessons, in English, directly linked to drama. Moreover, the results obtained are strengthened by several interviews that I had done to some students and to the pupils’ English teacher. Finally, and after answering the initial Research Question, it is concluded that drama is really useful in English language learning. Moreover, its value allows us to improve and work on children’s oral communication and English speaking, among many other skills explained during the entire work like body expression. es
dc.description.abstract Aquest treball estudia quin és el valor del drama en l’aprenentatge de la llengua anglesa. En la part teòrica del treball, parlo sobre què és el drama en termes educatius, introdueixo els aspectes curriculars que relacionen la dramatització amb l’aprenentatge de la llengua anglesa, descric com el drama pot ser integrat a l’aula, poso èmfasi en quines són les tècniques de dramatització més utilitzades, anuncio el rol del mestre de llengua anglesa en classes de drama i destaco certs avantatges i desavantatges relacionats amb l’ús del drama a l’aula. En la part restant del treball, apareix un ampli anàlisi dels resultats obtinguts després de portar a terme una seqüència didàctica de set sessions, en anglès, directament vinculades al drama. A més, es fortifiquen els resultats obtinguts amb diverses entrevistes, fetes a diversos alumnes i a la seva mestra d’anglès. Finalment, i després de respondre a la pregunta de recerca inicialment plantejada, es conclou que el drama és realment útil en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Tanmateix, el seu valor ens permet millorar i treballar la comunicació oral dels infants, entre moltes altres habilitats desvetllades al llarg de tot el treball com la expressió corporal. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 64 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Art dramàtic -- Educació primària es
dc.subject.other Pràctiques pedagògiques es
dc.subject.other Llengua segona -- Adquisició es
dc.title The value of drama in English language learning es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics