DSpace Repository

L' Ensenyament per tasques: programació d'una assignatura de traducció de l'alemany a l'espanyol

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
dc.contributor.author Tortadès Guirao, Àngel
dc.date.accessioned 2006-09-05T09:29:17Z
dc.date.accessioned 2012-04-25T13:37:23Z
dc.date.available 2006-09-05T09:29:17Z
dc.date.available 2012-04-25T13:37:23Z
dc.date.created 2000
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1726
dc.description.abstract L’objectiu d’aquest treball és abordar la necessitat d’aplicar un mètode didàctic dirigit a augmentar la competència traductora dels estudiants i presentar un prototip de planificació d’una assignatura de traducció de l’alemany a l’espanyol, segons un enfocament didàctic a partir de tasques. Partim de la hipòtesi que, en assignatures de traducció no especialitzada de l’alemany a l’espanyol, alguns estudiants fan ús d’estratègies de traducció inapropiades per fer front a determinats problemes de traducció. Per tal d’evitar en el futur els errors de traducció que es deriven del mal ús d’aquestes estratègies plantegem la necessitat d’impulsar un mètode que fomenti entre els estudiants, en primer lloc, la distinció entre les diverses subcompetències que requereix l’acció de traduir, en segon lloc, que fomenti la identificació de quins són els problemes de traducció i a quines subcompetències afecten i, finalment, que fomenti la utilització de l’estratègia més adequada segons les característiques de cada problema. Aquests objectius ens situen dins dels corrents de la traductologia que consideren la traducció com a activitat comunicativa analitzable des d’una perspectiva psicolingüística. Des d’aquest punt de vista teòric definim de manera operativa què entenem per “problema de traducció”, per “estratègia de traducció”, per “error de traducció”, per “competència traductora” i per “traducció” i ens apropem a la forma com s’adquereixen les competències comunicatives. Després d’abordar breument els diferents mètodes d’aprenentatge de llengües estrangeres, arribem a la conclusió que és possible adaptar un mètode d’adquisició de competència en segones llengües (l’enfocament per tasques) a la nostra intenció de facilitar l’adquisició de competència traductora i fem el disseny d’un prototip de planificació d’una assignatura de traducció, adequada a la realitat dels estudis de traducció en l’actualitat, segons els requisits que exigeix aquest enfocament didàctic. cat
dc.description.abstract In this work we present a proposal for a course in translation from German into Spanish following the task based approach as known in second language acquisition. The aim is to improve the translation competence of translation students. We depart from the hypothesis that some students select inapropiate translation strategies when faced with certain translation problems leading them to translation errors. In order to avoid these translation errors originated by wrong application of such strategies we propose a didactic method which helps to prevent them by a) raising awareness of the different subcompetences required while translating, b) improving the ability to identify translation problems and relate them to the different subcompetences and c) enhancing the use of the most adequate strategy according to the characteristics of each problem. With regard to translation and how translation competence is acquired our work follows the communicative approach to translation theory as defended among others by Hatim & Mason (1990), Lörscher (1992) and Kiraly (1995), where translation is seen as a communicative activity which can be analized from a psycholinguistic perspective. In this sense we give operative definitions for what we understand by “translation problem”, “translation strategy”, “translation error”, “translation competence” and “translation”. Our approach to didactics adapts recent developments in Second Language Teaching within the communicative paradigm as is the task based approach by Nunan (1989) acquisition to translation. Fitting the recquirements of this pedagogic approach we present a planning for a translation course which is compatible with present translation studies. eng
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Traducció -- Ensenyament
dc.subject.other Llenguatge i llengües -- Ensenyament
dc.subject.other Alemany -- Ensenyament
dc.title L' Ensenyament per tasques: programació d'una assignatura de traducció de l'alemany a l'espanyol
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.description.version Director/a: María González Davies
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics