DSpace Repository

Programa vellesa, activitat física i dependència (Vafid): justificació i bases per a la sistematització

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació
dc.contributor.author Carrera Blancafort, Isabel
dc.date.accessioned 2007-12-17T08:36:42Z
dc.date.accessioned 2012-04-25T13:37:24Z
dc.date.available 2007-12-17T08:36:42Z
dc.date.available 2012-04-25T13:37:24Z
dc.date.created 2007-03
dc.date.issued 2007-12-17T08:36:42Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1733
dc.description.abstract El present estudi es centra en els programes d’activitat física adreçats a persones grans en situació de dependència, que es esenvolupen en grup i que utilitzen el moviment actiu com a principal eina de treball. Es tracta d’una recerca que, per una banda, estudia i analitza les bases teòriques que avalen la importància i la necessitat de l’aplicació d’aquest tipus de programes. Per l’altra, justifica i defineix, amb detall, les línies directrius que han de guiar el seu desenvolupament i la seva aplicació en l’àmbit d’institucions d’atenció a les persones grans (residències, centres de dia i centres sòciosanitaris). El marc conceptual (capítol II) es construeix a partir d’una àmplia recerca bibliogràfica sobre les quatre dimensions d’anàlisi clau (l’envelliment, la dependència, l’atenció a les persones grans i l’activitat física) que fonamenta i justifica la proposta de programa que es fa en la segona part (capítol III). En aquesta es defineixen els referents, les finalitats, els objectius, els recursos que es poden utilitzar, les indicacions bàsiques per a organitzar el treball, els aspectes metodològics essencials per a l’aplicació del programa i les condicions necessàries per a poder-lo implementar. El resultat de tot el procés de recerca i estudi permet dir que, a nivell teòric, l’activitat física és una eina útil, eficaç i amb moltes possibilitats cara a l’atenció a les persones grans en situació de dependència. Que els esmentats programes han de ser fruit d’un procés de planificació, han de considerar les diferents dimensions de l’ésser en interacció constant, han de ser aplicats donant més importància al procés que al producte i que els recursos disponibles s’han d’utilitzar d’acord amb aquests plantejaments. En les línies de futur per a aquesta recerca, es planteja la seva continuació a partir de l’aplicació del programa VAFiD en diferents grups i la seva avaluació (seguint el model d’avaluació responent de Robert Stake) per determinar-ne la coherència i la qualitat. cat
dc.description.abstract The following work study focuses on physical activity programmes aimed at dependent old people working in groups who use active movement as a main working tool. On the one hand, this project studies and analyses the theoretical basis which demonstrates the importance and need to implement these kinds of programmes. On the other hand, it justifies and defines in detail the guidelines that will make development and its application possible in the context of old people care institutions such as residential homes, day-care centres, and public health centres. The conceptual frame (chapter II) is based on wide bibliographical research on the four key analytical dimensions (ageing, dependence, caring for old people, and physical activity) which bases and justifies the proposals of this program as stated in the second part (chapter III) and which defines the purposes, aims, resources that can be used, basic directions for organizing work, essential methodological aspects to put the programme into practise and the necessary conditions for its implementation. The overall result in this research project and study allows it to be stated that, at a theoretical level, physical activity is an efficient and useful tool and with many possibilities when it comes to the care of dependent old people. Moreover, these aforementioned programmes must be the result of a planned process, they must consider the different dimensions of the human being in the continuous interaction, they must be applied with an emphasis on the process rather than on the final product, and they must use available resources accordingly. As regards the future of this research project, I propose its continuation via the application of the VAFiD Programme to different groups and its evaluation (following the model indicated by Robert Stake) to determine its quality and coherence. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 311 p. ca
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Vells -- Salut i higiene
dc.subject.other Gimnàstica per a vells
dc.title Programa vellesa, activitat física i dependència (Vafid): justificació i bases per a la sistematització ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.description.version Director/a: Pere Pujolàs Maset
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics