DSpace Repository

Traduccions cantables per a corals infantils catalanes: el repertori anglès-català del SCIC

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
dc.contributor.author Medina Casanovas, Núria
dc.date.accessioned 2009-12-10T12:21:13Z
dc.date.accessioned 2012-04-25T13:37:25Z
dc.date.available 2009-12-10T12:21:13Z
dc.date.available 2012-04-25T13:37:25Z
dc.date.created 2009-12-01
dc.date.issued 2009-12-10T12:21:13Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1739
dc.description.abstract En primer lloc els objectius que s’estableixen en aquest estudi són: Valorar la importància de la melodia, dels accents i la musicalitat del text en les cançons traduïdes analitzades. Plantejar la necessitat de la traducció de cançons infantils. Analitzar les traduccions existents de l’anglès al català del repertori de cançons infantils que es canten a les corals infantils. Relacionar poesia infantil i cançó. Visualitzar l’ús de la cançó infantil per a l’ensenyament dels infants, tant pel que fa a la transmissió de valors com per a l’ensenyament de llengües. La metodologia utilitzada fa referència a dos aspectes. El mètode qualitatiu amb la lectura d’articles i la bibliografia seleccionada i el mètode quantitatiu amb l’anàlisi de tres entrevistes i vint-i-una enquestes a responsables de corals infantils. En aquest estudi ofereixo l’estat de la qüestió sobre la traducció de cançons, amb especial atenció a la traducció de cançons per ser cantades. Després s’aborda la traducció de cançons infantils per ser cantades, per acabar especificant el tema d’aquest treball d’investigació en concret: la traducció de cançons infantils per ser cantades, amb l’estudi de traduccions de l’anglès al català de cançons cantades per corals infantils de Catalunya, i se n’ubica el context: el moviment coral infantil a Catalunya. Per a la confecció d’aquest estudi s’ha fet un recull de vint-i-set cançons traduïdes (anglès-català) que canten les corals infantils de Catalunya aplegades en el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC). Se n’ha seleccionat les cançons traduïdes de l’anglès al català, incloent-hi la partitura, la lletra original i la traducció. Aquest recull permet establir un lligam entre la traducció, la música i la pedagogia musical a Catalunya, els tres eixos principals d’aquest treball. D’aquestes cançons se n’han analitzat tres seguint els criteris establerts per autors com Peter Low, per la seva àmplia experiència en la traducció de música vocal. Els criteris són referents al ritme, rima, cantabilitat, naturalitat i sentit. Per tal de fer aquest estudi es van portar a terme tres entrevistes a traductors de cançons infantils: Enriqueta Anglada, Maria Martorell i Josep Vigo. Per valorar l’ús de cançons traduïdes dins del moviment coral infantil en l’actualitat i de manera més global, el treball inclou una enquesta, adreçada a directors de cors infantils, resposta per 21 cors. Aquestes enquestes palesen els canvis produïts amb el temps respecte a la necessitat de traduir cançons, ja que actualment la traducció no és tant important tot i que es continua valorant la seva importància, sobretot per afavorir la comprensió del que es canta. Però alhora es referma el desig de cantar en l’idioma original (especialment en el cas de l’anglès), quan aquest idioma l’entén qui dirigeix o interpreta la cançó, quan aquest fet es veu com a repte, o quan es prioritza la relació original entre música i text. cat
dc.description.abstract First of all the objectives of this research are the following: First analyzing the English-Catalan translations of vocal music for children sung in children choirs. The second one is establishing a relationship between vocal music for children and children poetry. The third one is giving importance to melody and stress in the translated songs. Another objective is introducing the need of translating children songs. The last objective would be using children songs to teach young learners as far as teaching children values and languages. The methodology used would be qualitative with the reading of articles and the selected bibliography and quantitative with the analysis of the three interviews and the twenty-one surveys made. In the present research a selection and revision of the bibliography on vocal music in general is first offered, followed by bibliography related to singable translations: afterwards translation of vocal music for children is approached and then in order to be more precise the research offers singable translations of vocal music for children with a study of translations from English to Catalan of the songs sung by Children Choirs in Catalonia, situating the context: the children choir movement in Catalonia. The research offers a compilation of twenty-seven songs translated from English into Catalan sung by the children choirs in Catalonia belonging to the Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC). The compilation contains the translated songs including the score, the original text and the translation. With this compilation the relationship established between translation, music and musical pedagogy in Catalonia, the three main axis of the research, is established. Out of the compilation three songs were analyzed following the criteria established by Peter Low referring to rhyme, rhythm, singability, naturalness and sense. In order to write this research three interviews were made to translators of vocal music for children: Enriqueta Anglada, Maria Martorell and Josep Vigo. The research also includes a survey carried out by 21 choirs to value the use of translated songs in the infant choir movement. Changes in the need of translation can be found out in the answers of the surveys, since although in the present day translation is not so important it is still valued mainly to favour the understanding of what the children are singing. Despite that fact it is reasserted the wish of singing in the original language (especially if it’s English), when the language is understood by the person interpreting or conducting the song, when it is a challenge o when the relationship between music and text is a priority. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 231 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Cançons infantils angleses
dc.subject.other Cançons infantils -- Traduccions al català
dc.subject.other Corals infantils
dc.title Traduccions cantables per a corals infantils catalanes: el repertori anglès-català del SCIC ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.description.version Director/a: Eva Espasa
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics