DSpace Repository

Learning English through translation: the affectivity and diversity approach

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Departament de Traducció i Interpretació
dc.contributor.author Mallol Macau, Cristina
dc.date.accessioned 2012-05-02T10:58:07Z
dc.date.available 2012-05-02T10:58:07Z
dc.date.created 2006-07-12
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-84-691-6841-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1789
dc.description.abstract Aquesta tesi doctoral pretén, a través d'una revisió de les principals teories de l'aprenentatge i l'ensenyament de llengües estrangeres, establir un marc d'actuació del professorat i l'alumnat d'un centre escolar. Per tal d'optimitzar els recursos, l'apropament resultant de la consideració dels diferents tipus d'aprenentatge, que pretén ser eclèctic i adaptat a les necessitats de la realitat que ens envolta, però que en cap cas vol ser únic, és l'Apropament Afectiu i d'Atenció a la Diversitat … [+]o Affectivity and Diversity Approach (ADA). Com el nom ens indica, aquest és un enfocament que té en compte l'estat emocional en què es troben les persones implicades en qualsevol procés d'ensenyament-aprenentatge, al igual que les seves capacitats individuals. L'ADA té els seus fonaments en una estructura horitzontal que engloba el context psicològic, el context físic, el context pedagògic i el context social de cada individu i els subelements que s'hi relacionen. A part dels contextos explicitats anteriorment, també és important tenir en compte que cada individu és únic i posseeix unes propietats i unes capacitats singulars que també s'han de tenir presents a l'hora d'adquirir qualsevol nou tipus d'aprenentatge. Amb la investigació feta queda demostrat que l'Apropament Afectiu i d'Atenció a la Diversitat aporta resultats positius quan s'aplica a l'aula d'anglès com a llengua estrangera. ca_ES
dc.description.abstract This doctoral thesis wants to establish a way of doing in a secondary school environment through a revision and extension of the main theories of learning and teaching foreign languages. To be able to optimize the school resources, the resulting approach that wants to be eclectic as well as flexible, concerning learning styles and real life adaptation, is the Affectivity and Diversity Approach (ADA). This approach wants to take intp account the emotional state and the individual capacities of … [+]the individuals involved in any teaching-learning process. ADA has its founding in a horizontal axis that comprises the psychological context, the physical context, the pedagogical context and the social context of each individual as well as ther sub elements. Apart from the contexts explained above, we shall consider that every individual is unique with aptitudes and preferences that should also be taken into account when learning. Even though the investigation could continue, and this is my intention, I think that it has been proved that the Affectivity and Diversity Approach contributes positively to the learning of a foreign language when applied in the English language class. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng ca_ES
dc.rights Tots els drets reservats ca_ES
dc.subject.other Traducció -- Ensenyament ca_ES
dc.subject.other Anglès -- Ensenyament ca_ES
dc.subject.other Llenguatge i llengües -- Ensenyament ca_ES
dc.subject.other Universitat de Vic -- Tesis ca_ES
dc.title Learning English through translation: the affectivity and diversity approach ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis ca_ES
dc.identifier.dl B-41798-2008
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.director González Davies, María

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics