DSpace Repository

El desenvolupament curricular del bloc d’activitats al medi natural per part dels professors d’Educació Física de la ciutat de Vic i les poblacions del voltant

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Redorta i Peix, Carles
dc.date.accessioned 2015-01-21T10:53:29Z
dc.date.available 2015-01-21T10:53:29Z
dc.date.created 2014
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3835
dc.description Curs 2013-2014 ca_ES
dc.description.abstract L’estudi que es presenta a continuació té l’objectiu d’analitzar el desenvolupament curricular del bloc de continguts d’activitats al medi natural de l’assignatura d’Educació Física de la ciutat de Vic i de les poblacions situades en un radi de 10 kilòmetres. Per tal de dur-ho a terme, primerament s’ha realitzat un procés d’aproximació a les activitats al medi natural en l’educació, aprofundint en les característiques d’aquestes activitats en els centres, en la poca pràctica i els factors de limitació que tenen. A partir d’aquí, s’ha fet l’estudi amb una mostra formada de 29 professors d’Educació Física dels diferents cursos de la ESO. Per tal de realitzar la recerca i l’anàlisi, s’ha emprat una metodologia quantitativa de caràcter explicatiu, transversal i quasi experimental, i s’ha utilitzat l’instrument corresponent al qüestionari. Aquest, ha estat elaborat prenent com a referència el de l’estudi de Peñarrubia et al.(2011). Els resultats que s’han obtingut demostren que el bloc d’activitats al medi natural és el menys treballat per part del professors d’Educació Física, que un 14% del professorat no les treballa i dels que si ho fan un 68% les realitzen només una vegada a l’any. També destacar que aquests continguts no es treballen en el 33% dels cursos de la zona estudiada. Pel què fa els continguts més treballats destaquen l’orientació seguit del senderisme. Referent als factors de limitació destaquen la responsabilitat civil del professor i l’horari de classe com els més condicionants. Pel què fa a les activitats, l’escalada esdevé l’activitat on els factors de limitació influeixen més mentre que en l’orientació i el senderisme tenen poca importància. D’aquesta manera es pot veure una estreta relació entre els factors de limitació d’aquestes activitats i la poca pràctica d’aquestes en els centres educatius estudiats. ca_ES
dc.description.abstract The present study has the objective of analyzing the development of the Natural Environment content in the Physical education subject in the city of Vic and the towns that surround it up to a radius of 10 kilometres. In order to do this project, first of all an approach to the activities related to the Natural Environment in education has been done, focusing deeply on the characteristics of these secondary schools and taking into account the difficulties regarding not having done too much practice among other factors. From this point, a study has been done with 29 Physical Education teachers who work in different secondary schools. In order to do the research and the analysis, I have used a quantitative methodology with an explicative proposal, transversal and almost experimental with the survey instrument. The questionnaire was elaborated based on the study of Peñarubia et al (2001). The obtained results show that the group of activities of Natural Environment is the one that takes less part in the Physical Education sessions, a 14% of teachers do not teach it to their students and a 68% of those who teach these contents in the high school only dedicate a session once a year to this topic. It is also important to highlight that in the 33% of the courses within the area of study do not work on these contents. Concerning the factors that restrict this process, responsibility of teachers and classes’ timetables are the ones who have a greatest impact on it. Regarding the activities, climbing is the activity that is more affected by the factors of limitation whereas in orienteering and hiking these factors have less impact. It can be stated that there is a direct link between the factors of limitation of these activities and the short amount of hours of practice in the secondary schools that took part in this study. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 62 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Educació física ca_ES
dc.subject.other Currículums (Ensenyament) ca_ES
dc.subject.other Educació secundària obligatòria ca_ES
dc.title El desenvolupament curricular del bloc d’activitats al medi natural per part dels professors d’Educació Física de la ciutat de Vic i les poblacions del voltant ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca_ES
dc.description.version Director/a: Xantal Borràs
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics