DSpace Repository

Revisió del model inclusiu en l’àmbit de l’educació no formal del futbol base a partir del criteri d’agrupació

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic. Màster en Educació Inclusiva
dc.contributor.author Heredia Moreno, Jesús
dc.date.accessioned 2015-02-03T11:54:30Z
dc.date.available 2015-02-03T11:54:30Z
dc.date.created 2014-09
dc.date.issued 2014-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3856
dc.description Curs 2013-2014
dc.description.abstract Recerca centrada en l’anàlisi de característiques concretes de l’educació inclusiva en un entorn d’educació no formal, com és el futbol base. El criteri que s’ha utilitzat per realitzar l’anàlisi són els agrupaments. Des de l’educació inclusiva es promouen els agrupaments heterogenis, una forma d’agrupar a l’alumnat tenint en compte les seves diferències, per tal d’enriquir-se entre tot l’alumnat i treure profit d’elles. A la vegada aquest agrupament es caracteritza per fomentar la igualtat d’oportunitats en l’aprenentatge dels alumnes. En canvi, al futbol base predominen els agrupaments homogenis, distribuint als jugadors segons el seu nivell en diferents equips. A la recerca es fa una comparació entre l’opinió de diferents membres involucrats en el món del futbol base de dues entitats esportives, un club de futbol, on es fan els grups de forma homogènia, i una escola de futbol, on es fan els agrupaments de forma heterogènia. Els resultats mostren que realitzant agrupaments homogenis no s’assegura que tots els jugadors tinguin les mateixes oportunitats d’aprenentatge i que el nivell competencial dels jugadors en edat de formació pot ser un element que fomenti desigualtats en el seu procés d’aprenentatge esportiu.
dc.description.abstract Research focused on the analysis of specific characteristics of inclusive education in a non-formal education, in the grassroots. The criterion used for the analysis are the groupings. From inclusive education promotes heterogeneous groupings, a way of grouping students considering their differences in order to enrich themselves and among all students take advantaRge of them. At the same time this group is characterized by promoting equal opportunities in student learning. Instead, the youth groupings predominate homogeneous distributed to players based on their level teams. The research is a comparison between the views of different members involved in the world of youth sports organizations in two diferent forms, a football club, where groups are evenly and a football school, where do groupings unevenly. The results show that similar groupings making sure that not all players have the same learning opportunities and the competence level of the players in training age can be an element that fosters inequality in the process of learning sports.
dc.format application/pdf
dc.format.extent 126 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Educació inclusiva ca_ES
dc.subject.other Futbol ca_ES
dc.title Revisió del model inclusiu en l’àmbit de l’educació no formal del futbol base a partir del criteri d’agrupació ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca_ES
dc.description.version Tutor: Joan Arumí Prat
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics