DSpace Repository

La Imatge fidel de les unions temporals d'empreses UTE

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Grup de Recerca investigació comptable
dc.contributor.author Arimany Serrat, Núria
dc.date.accessioned 2007-06-15T13:01:19Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T09:39:46Z
dc.date.available 2007-06-15T13:01:19Z
dc.date.available 2012-03-30T09:39:46Z
dc.date.created 2007-05-04
dc.date.issued 2007-06-15T13:01:19Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/407
dc.description.abstract En l’article es fa una revisió actual de les unions temporals d’empreses (UTE), per tal de veure si la informació comptable que presenten és fidedigne. En primer lloc, es defineix la unió temporal d’empreses, i es detalla l’origen històric, les característiques i els objectius de l’UTE. Seguidament es presenta la regulació comptable i fiscal que afecta a les UTE, i es detalla el que pauta l’adaptació del Pla general comptable de les empreses constructores en relació amb les UTE i la problemàtica derivada de les operacions en empreses d’aquest sector que tantes UTE realitzen. També es ressalta en l’article la responsabilitat de l’UTE i les Normes comptables internacionals relacionades amb les UTE. Finalment es presenten els resultats d’una anàlisi d’estats financers de trenta empreses constructores que habitualment realitzen UTE, per comprovar el seguiment que fan de l’adaptació sectorial del Pla general comptable de les empreses constructores i la informació que donen de les UTE. L’última part de l’article fa referència a les conclusions, i és en aquesta part on s’apunta que la informació comptable de les UTE ha de millorar notablement, ja que actualment és una informació poc transparent, insuficient i dispersa. cat
dc.description.abstract This paper presents an updated revision of joint ventures in order to examine if they present a true and fair view of accounting information. Firstly, the term joint venture is defined and its historical background, characteristics and aims are indicated. Secondly, the accounting and financial regulations which have an effect on joint ventures, as well as the accounting framework of joint ventures included in the sectorial adaptation of construction firms and their follow-up, are presented. The document also highlights the problem of responsibility in joint ventures and the international accounting standards related to them. Finally, the results of a study of the financial statements of thirty construction firms that usually set up joint ventures are presented in order to test the follow-up of the sectorial adaptation and the information given about them. The last part of this paper refers to the conclusions, highlighting that the accounting information of joint ventures should improve considerably, given that at present this information is not very transparent. It is, in fact, insufficient and scattered cat
dc.description.abstract Este artículo realiza una revisión actual de las uniones temporales de empresas (UTE), para valorar si presentan una fiel información contable. En primer lugar se define la unión temporal de empresas, y se detalla el origen histórico, las características y los objetivos de la UTE. Seguidamente se presenta la regulación contable y fiscal que afecta a las UTE, y se especifica el marco contable de las UTE contenido en la adaptación sectorial de las empresas constructoras y su seguimiento. El documento también resalta la problemática de la responsabilidad en las UTE y las normas contables internacionales relacionadas con las UTE. Finalmente se presentan los resultados de un análisis de los estados financieros de treinta empresas constructoras que habitualmente realizan UTE, para comprobar el seguimiento de la adaptación sectorial y la información que se detalla de las UTE. La última parte del artículo hace referencia a las conclusiones, destacando que la información contable de las UTE debe mejorar notablemente, ya que actualmente es una información poco transparente, insuficiente y dispersa. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 23 p.
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Aliança d'empreses
dc.subject.other Aliança d'empreses -- Comptabilitat
dc.title La Imatge fidel de les unions temporals d'empreses UTE
dc.type info:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics