DSpace Repository

New FFT/IFFT Factorizations with Regular Interconnection Pattern Stage-to-Stage Subblocks

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Grup de Codisseny Hardware Software
dc.contributor.author Martí i Puig, Pere
dc.date.accessioned 2008-06-25T10:21:59Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T09:39:46Z
dc.date.available 2008-06-25T10:21:59Z
dc.date.available 2012-03-30T09:39:46Z
dc.date.created 2008-02-14
dc.date.issued 2008-04-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/409
dc.description.abstract Les factoritzacions de la FFT (Fast Fourier Transform) que presenten un patró d’interconnexió regular entre factors o etapes son conegudes com algorismes paral·lels, o algorismes de Pease, ja que foren originalment proposats per Pease. En aquesta contribució s’han desenvolupat noves factoritzacions amb blocs que presenten el patró d’interconnexió regular de Pease. S’ha mostrat com aquests blocs poden ser obtinguts a una escala prèviament seleccionada. Les noves factoritzacions per ambdues FFT i IFFT (Inverse FFT) tenen dues classes de factors: uns pocs factors del tipus Cooley-Tukey i els nous factors que proporcionen la mateix patró d’interconnexió de Pease en blocs. Per a una factorització donada, els blocs comparteixen dimensions, el patró d’interconnexió etapa a etapa i a més cada un d’ells pot ser calculat independentment dels altres. cat
dc.description.abstract FFT (Fast Fourier Transform) factorizations presenting a regular interconnection pattern between factors or stages are known as parallel algorithms, or Pease algorithms since were first proposed by Pease. In this paper, new FFT/IFFT (Inverse FFT) factorizations with blocks that exhibit regular Pease interconnection pattern are derived. It is shown these blocks can be obtained at a previously selected scale. The new factorizations for both the FFT and IFFT have two kinds of factors: a few Cooley-Tukey type factors and new factors providing the same Pease interconnection pattern property in blocks. For a given factorization, these blocks share dimensions, the interconnection pattern stage-to-stage, and all of them can be calculated independently from one another. cat
dc.description.abstract Las factoritzaciones de la FFT (Fast Fourier Transform) que presentan un patrón de interconexiones regular entre factores o etapas son conocidas como algoritmos paralelos, o algoritmos de Pease, puesto que fueron originalmente propuestos por Pease. En esta contribución se han desarrollado nuevas factoritzaciones en subbloques que presentan el patrón de interconexión regular de Pease. Se ha mostrado como estos bloques pueden ser obtenidos a una escalera previamente seleccionada. Las nuevas factoritzaciones para ambas FFT y IFFT (Inverse FFT) tienen dos clases de factores: unos pocos factores del tipo Cooley-Tukey y los nuevos factores que proporcionan el mismo patrón de interconexión de Pease en bloques. Para una factoritzación dada, los bloques comparten dimensiones, patrón d’interconexión etapa a etapa y además cada uno de ellos puede ser calculado independientemente de los otros. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 15 p. ca
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de Vic ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons cat
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Algorismes
dc.subject.other Fourier, Transformacions de
dc.title New FFT/IFFT Factorizations with Regular Interconnection Pattern Stage-to-Stage Subblocks ca
dc.type info:eu-repo/semantics/workingPaper ca
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics