DSpace Repository

La Formació inicial en mestres d'educació física a la Universitat de Vic: un espai de relació entre les activitats d'aprenentatge i la reflexió de la pràctica docent

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Pedagogia
dc.contributor.author Torres Cladera, Gemma
dc.date.accessioned 2015-09-03T06:52:29Z
dc.date.available 2015-09-03T06:52:29Z
dc.date.created 2015-07-01
dc.date.issued 2015-07-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4122
dc.description.abstract En aquesta recerca es dissenyen i analitzen diferents activitats d'aprenentatge que possibiliten un aprenentatge autònom i reflexiu de l'estudiant a mestre d'Educació Física. Durant el darrer curs del període acadèmic es va portar a terme l'experiència, compaginant la formació acadèmica universitària i la pràctica professional amb el Pràcticum. L'autora utilitza una metodologia qualitativa d'enfocament interpretatiu i reconstructiu. Els instruments de la recerca són els escrits dels estudiants de les deu activitats d'aprenentatge, un informe del procés d’aprenentatge de cada estudiant elaborat per la investigadora i el diari de camp de la recercadora. La triangulació metodològica de les dades ha permès comprendre com els participants experimenten, interpreten i reconstrueixen les pròpies pràctiques educatives. L’estructura de la tesi és la següent: Plantejament de la pregunta i objectiu de la tesi, desenvolupament del marc teòric que permet dissenyar la proposta pràctica, en relació als conceptes clau que són: la formació inicial de mestres de primària en Educació Física, l'aprenentatge reflexiu i autònom en l'ensenyament universitari i l'aprenentatge del Pràcticum en Educació Física. L'anàlisi de les dimensions d'estudi: les emocions en la pràctica docent, el procés de reflexió sobre la pràctica docent i la relació teoria i pràctica segons la percepció dels estudiants en la pràctica docent. La tesi es tanca amb les conclusions, propostes de millora, limitacions de l'estudi i perspectives de futur. ca_ES
dc.description.abstract This research designs and analyzes different learning activities that enable an independent and reflective learning of the primary Physical Education teaching student. During the last academic year it was carried out the experience, combining the university academic Education and the professional practice with the practicum. The author uses a qualitative research methodology with a reconstructive and interpretive approach. The instruments of research are the writings of the students according to 10 learning activities, a learning process report of each student done by the researcher and the research diary field. The methodological triangulation of data has allowed participants to understand how they test, interpret and reconstruct their own teaching practices. The structure of the thesis is as follows: Question description and aim of the thesis, development of the theoretical framework that allows designing a practical proposal according to key concepts that they are: initial training of primary physical education teaching, reflective and independent university teaching learning and Physical Education learning in the Practicum. The analysis of the study dimensions: teaching emotions, a reflection process about teaching practice and the theory and practice relation according to the student perception during the teaching practice. The thesis ends with the conclusions, the improvement suggestions, the study limitations and the future perspectives. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 325 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Universitat de Vic ca_ES
dc.subject.other Mestres -- Formació ca_ES
dc.subject.other Educació física ca_ES
dc.subject.other Aprenentatge ca_ES
dc.title La Formació inicial en mestres d'educació física a la Universitat de Vic: un espai de relació entre les activitats d'aprenentatge i la reflexió de la pràctica docent ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis ca_ES
dc.identifier.dl B 20655-2015
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES
dc.contributor.director Simó, Núria

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics