DSpace Repository

Atenció personalitzada a l’alumnat que rep suport des d'una USEE : un estudi de cas

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster en Educació Inclusiva
dc.contributor.author Ramírez Galiano, Lídia
dc.date.accessioned 2017-01-25T18:52:05Z
dc.date.available 2017-01-25T18:52:05Z
dc.date.created 2016-06
dc.date.issued 2016-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4863
dc.description Curs 2015-2016 es
dc.description.abstract L’estudi que es detalla a continuació consisteix en el desenvolupament d’una anàlisi de les característiques de l'atenció personalitzada a l'alumnat, des d’una USEE, en un centre d’Educació Infantil i Primària, de titularitat pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per dur-lo a terme, s'han elaborat diverses taules de recollida d'informació a partir dels Plans Individualitzats dels alumnes que reben suport des de la USEE estudiada. A més, a través d'un qüestionari a la mestra de la USEE, s'ha contrastat les dades documentals amb les seves respostes per tal de resoldre les interpretacions i interrogants que han sorgit al llarg del treball. En general, en la USEE estudiada s’observa una intenció inclusiva, no obstant això, a la normativa consultada es detecten obstacles que dificulten el procés i que en termes generals, evidencien que encara és necessari un treball de sensibilització social i de revisió sobre el funcionament i l'organització del conjunt d'USEE de Catalunya. es
dc.description.abstract El estudio que se detalla a continuación consiste en el desarrollo de un análisis de las características de la atención personalizada al alumnado, desde una USEE, en un centro de Educación Infantil y Primaria, de titularidad pública del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña. Para llevarlo a cabo, se han elaborado varias tablas de recogida de información a partir de los Planes Individualizados de los alumnos que reciben apoyo desde la USEE estudiada. Además, a través de un cuestionario a la maestra de la USEE, se ha contrastado los datos documentales con sus respuestas para resolver las interpretaciones e interrogantes que han surgido a lo largo del trabajo. En general, en la USEE estudiada se observa una intención inclusiva, sin embargo, en la normativa consultada se detectan obstáculos que dificultan el proceso y que en términos generales, evidencian que todavía es necesario un trabajo de sensibilización social y de revisión sobre el funcionamiento y la organización del conjunto de USEE de Cataluña. es
dc.description.abstract The study described below involves the development of an analysis of the characteristics of individual attention to students from a USEE, a center of Infant and Primary Education, Department of public ownership Education of the Generalitat of Catalonia. To carry it out, several tables were prepared based on individualized plans of students who receive support from the USEE studied. In addition, through a questionnaire to the teachers of the USEE, contrasted the documentary evidence with their answers to solve assumptions, interpretations and questions that have arisen during the work. In general, the study observed USEE intention inclusive, however, the rules consulted detect obstacles that hinder the process and that in general, show that still need work and social awareness on review functioning and organization of the whole of Catalonia USEE. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 183 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.subject.other Educació especial es
dc.title Atenció personalitzada a l’alumnat que rep suport des d'una USEE : un estudi de cas es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Robert Ruiz
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics