DSpace Repository

Cap a una escola inclusiva. Una recerca mixed methods sobre les enfocaments culturals, les polítiques de gestió i les pràctiques organitzatives per a una educació inclusiva

Show simple item record

dc.contributor.author Piccioli, Marianna
dc.date.accessioned 2019-07-10T08:04:53Z
dc.date.available 2019-07-10T08:04:53Z
dc.date.created 2019-03-28
dc.date.issued 2019-03-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5849
dc.description Programa de Doctorat: Innovació i Intervenció educatives
dc.description.abstract What are the cultural approaches, management policies and organizational practices that make an educational institution an inclusive one? This is the question we try to answer with this investigation, using the comparative element between the Italian and the Catalan school systems. This work is based on three theoretical framework: inclusive education in coherence with the Disability Studies approach; Autonomy and leadership for inclusion and the self-evaluation and self-improvement processes as an inclusive school development in accordance with the perspective proposed by the Index for Inclusion. Field research provides us that the reference legislation plays a crucial role, as a lever for the protection of rights to the full inclusion of students with disabilities in Italy or as a reason for exclusion and separation in Catalonia, The need for schools to reconquer a pedagogical thinking where organizational practices and management policies are based on cultural and values bases emerges strongly. es
dc.description.abstract Quins són els enfocaments culturals, les polítiques de gestió i les pràctiques organitzatives que fan que una institució educativa sigui inclusiva? Aquesta és la pregunta a la qual intentem donar resposta amb aquesta investigació, fent servir l’element comparatiu entre els sistemes escolars italià i català. Aquest treball es basa en tres línies teòriques de referència: educació inclusiva en coherència amb l’enfocament dels Disability Studies; autonomia i lideratge per a la inclusió i processos d’autoavaluació i automillora com a desenvolupament inclusiu de l’escola (perspectiva Index for Inclusion). La investigació de camp ens mostra el paper crucial de la legislació de referència: palanca per a la protecció dels drets a la plena inclusió d’alumnes amb discapacitat a Itàlia i motiu d’exclusió i separació a Catalunya. Emergeix la necessitat per les escoles de tornar-se a apropiar d’un pensament pedagògic on pràctiques organitzatives i polítiques de gestió siguin basades sobre valors culturals. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 676 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.title Cap a una escola inclusiva. Una recerca mixed methods sobre les enfocaments culturals, les polítiques de gestió i les pràctiques organitzatives per a una educació inclusiva es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.embargo.terms 18 mesos es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess es
dc.contributor.director Soldevila Pérez, Jesús
dc.contributor.director Franceschini, Giuliano

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics