DSpace Repository

Avaluació de l'impacte d'un programa individualitzat d'activitat física per a persones majors de 75 anys per a reduir caigudes: Exercicis funcionals integrats a les activitats de la vida diària

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències Bàsiques i Metodològiques
dc.contributor.author Font Jutglà, Cristina
dc.date.accessioned 2020-01-29T16:49:20Z
dc.date.available 2020-01-29T16:49:20Z
dc.date.created 2019-12-11
dc.date.issued 2019-12-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6121
dc.description Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut
dc.description.abstract Introducció: Les caigudes en persones grans evoquen a la fragilitat clínica, deteriorament funcional, pèrdua d’autonomia i discapacitat. Objectius: a)avaluar intervencions d’exercici d’AF suau per millorar la salut funcional dels ancians i la seva adherència, b)implementar un programa d’exercicis funcionals (programa LiFE) Metodologia: Revisió sistemàtica: s’han seleccionat ACA basats en: 1)intervencions d’exercici d’intensitat suau per a persones grans, 2)millores sobre condició física i participació. Intervenció: implantació ACA a persones majors de 75 anys que presenten risc de caiguda. Resultats: Augmentar força d’EEII millora equilibri, velocitat de la marxa i augmenta la participació als programes. Programa LiFE millora; equilibri estàtic, força d’EEII, augmenta velocitat de marxa i redueix comportament sedentari i “por de caure”. Limitacions: a)Heterogeneïtat en mida mostral, criteris selecció, intervencions i resultats, b)Mida mostral petita, no permet trobar relacions significatives. Conclusions: Aplicar intervencions d’AF suau és garantia de millora de salut i qualitat de vida en gent gran. es
dc.description.abstract Introduction: Falls in the elderly lead to clinical fragility, functional impairment, loss of autonomy and disability. Objectives: a) evaluate PA exercise interventions to improve the elderly’s functional health and adherence to it, b) implement a functional exercise program (LiFE program) Methodology: Systematic review: RCT were selected based on 1) light exercise interventions for the elderly, 2) improvements in physical condition and participation. Intervention: RCT implantation in people over 75 years of age who are at risk of falling. Results: Increasing lower limb strength improves balance, gait, and participation in programs. LiFE program improves; static balance, lower limb strength, increases walking speed and reduces sedentary behaviour and "fear of falling". Limitations: a) Heterogeneous sample size, selection criteria, interventions and results, b) Small sample size, no significant relationships can be found. Conclusions: Applying PA interventions guarantees the improvement of health and quality of life for the elderly. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 228 p. es
dc.language.iso cat es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Caigudes (Accidents) en la vellesa es
dc.subject.other Exercicis funcionals es
dc.subject.other Persones grans es
dc.title Avaluació de l'impacte d'un programa individualitzat d'activitat física per a persones majors de 75 anys per a reduir caigudes: Exercicis funcionals integrats a les activitats de la vida diària es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Milà, Raimon
dc.contributor.director Bort Roig, Judit
dc.contributor.director Gomes da Silva, Madalena

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics