DSpace Repository

The 4G Healing Hashtag Digital Health, the new eHealth model : Comunitats de Pràctica en TIC i Salut mitjançant Twitter

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària
dc.contributor.author San Pedro, Marc de
dc.date.accessioned 2020-01-30T08:23:06Z
dc.date.available 2020-01-30T08:23:06Z
dc.date.created 2020-01-14
dc.date.issued 2020-01-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6122
dc.description Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut
dc.description "Tesi per Compendi d'articles"
dc.description.abstract Una de les xarxes socials amb més potencial per obtenir informació sobre salut i per connectar pacients és Twitter. Aquests pacients s’organitzen de manera informal en Comunitats de Pràctica mitjançant hashtags. Els hashtags (etiquetes) agrupen converses sobre diferents temàtiques i es creen amb el coixinet (#) i un text. Introduint un determinat hashtag al cercador obtenim els tuits (continguts) que parlen de la temàtica concreta. Això permet la cerca d’informació sobre molts tipus de malalties (Classificació Internacional de Malalties) i facilita al pacient i al professional sanitari connectar amb els usuaris que estan parlant de qüestions similars. El Model “The 4G Healing Hashtag” permet visualitzar el potencial terapèutic dels hashtags atès que apoderen el pacient tot promovent l’enfoc salutogènic. Alhora, els avenços en Salut Digital faciliten l’aparició de noves eines d’Intel·ligència Artificial per a l’anàlisi dels hashtags en salut a Twitter com és el cas de Symplur. es
dc.description.abstract Una de las redes sociales con más potencial para obtener información sobre salud y para conectar pacientes es Twitter. Estos pacientes se organizan de manera informal en Comunidades de Práctica mediante hashtags. Los hashtags (etiquetas) agrupan conversaciones sobre diferentes temáticas y se crean con la almohadilla (#) y un texto. Introduciendo un determinado hashtag al buscador obtenemos los tuits (contenidos) que hablan de la temática concreta. Esto permite la búsqueda de información sobre muchos tipos de enfermedades (Clasificación Internacional de Enfermedades) y facilita al paciente y al profesional sanitario conectar con los usuarios que están hablando de cuestiones similares. El Modelo "The 4G Healing Hashtag" permite visualizar el potencial terapéutico de los hashtags dado que empoderan el paciente promoviendo el enfoque salutogénico. Asimismo, los avances en Salud Digital facilitan la aparición de nuevas herramientas de Inteligencia Artificial para el análisis de los hashtags en salud en Twitter como es el caso de Symplur. es
dc.description.abstract One of the social networks with the most potential to obtain health information and to connect patients is Twitter. These patients are organized informally in Communities of Practice through hashtags. Hashtags group conversations on different topics and are created with the symbol (#) and a text. Introducing a specific hashtag to the search engine we obtain the tweets (contents) that speak of the specific theme. This allows the search for information on many types of diseases (International Classification of Diseases) and makes it easier for the patient and the healthcare professional to connect with users who are talking about similar issues. The Model "The 4G Healing Hashtag" allows to visualize the therapeutic potential of hashtags since they empower the patient by promoting the salutogenic approach. Likewise, advances in Digital Health facilitate the emergence of new Artificial Intelligence tools for the analysis of health hashtags on Twitter, such as Symplur. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 51 p. es
dc.language.iso cat es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Twitter es
dc.subject.other Hashtag es
dc.subject.other Comunitats de Pràctica es
dc.subject.other Salut Digital es
dc.subject.other Fabricació integrada per ordinador es
dc.subject.other Symplur es
dc.title The 4G Healing Hashtag Digital Health, the new eHealth model : Comunitats de Pràctica en TIC i Salut mitjançant Twitter es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Canela i Soler, Jaume

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics