DSpace Repository

L'ensenyament de l'anglès en un context multilingüe i multicultural: reptes, necessitats específiques i respostes educatives

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Llabrés Fuentes, Laura
dc.date.accessioned 2020-10-21T14:17:47Z
dc.date.available 2020-10-21T14:17:47Z
dc.date.created 2020-05-04
dc.date.issued 2020-05-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6297
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Aquest treball és un projecte de recerca qualitativa en el qual s’indaga sobre l’ensenyament de la llengua anglesa en contextos multilingües i multiculturals. L’alumnat de les aules de secundària actuals ja no és un grup monolingüe sinó que es caracteritza per ser altament divers tant lingüística com culturalment. El professorat de secundària ha de saber atendre adequadament aquesta diversitat per tal d’assegurar que tots els alumnes puguin assolir els objectius didàctics amb equitat i això és una tasca complexa. En aquesta investigació es determinen els reptes específics que comporta ensenyar una llengua estrangera a alumnes que no comparteixen la mateixa llengua materna i que posseeixen referents culturals divergents i es defineixen les necessitats educatives específiques que cal tenir en compte en una aula multilingüe i multicultural. També, es concreten les estratègies i metodologies que la recerca proposa per tal de fer front a aquests reptes i s’identifiquen aquelles pràctiques i respostes educatives que resulten més efectives per als docents segons la seva experiència. es
dc.description.abstract This work is a qualitative research project that investigates the teaching of English as a foreign language in multilingual and multicultural contexts. Nowadays, secondary education classrooms are no longer composed of monolingual groups of students, but they are characterized by being highly heterogeneous and diverse both linguistically and culturally. Secondary school teachers must be able to adequately address this diversity in order to ensure that all students can achieve their pedagogical goals in a fair way, and this is a complex task. This research determines the specific challenges involved in teaching a foreign language to students who do not share the same mother tongue and who possess divergent cultural references and it defines the specific educational needs that must be considered in a multilingual and multicultural classroom. Also, it specifies the strategies and methodologies proposed by research in order to face these challenges and it identifies the educational practices that are most effective for teachers according to their experience. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 32 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Anglès -- Educació secundària es
dc.subject.other Llengua segona -- Adquisició es
dc.title L'ensenyament de l'anglès en un context multilingüe i multicultural: reptes, necessitats específiques i respostes educatives es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.description.version Director/a: Vallbona, Anna Maria
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics