DSpace Repository

Valoración clínica y cuantificación de la postura y la movilidad del pie infantil. Estudio descriptivo observacional

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut de Manresa
dc.contributor.author Ortas Deunosajut, Xavier Dídac
dc.date.accessioned 2020-12-02T14:52:14Z
dc.date.available 2020-12-02T14:52:14Z
dc.date.created 2020-03-06
dc.date.issued 2020-03-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6352
dc.description Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut es
dc.description.abstract El peu infantil pot presentar variacions en la seva postura i mobilitat. La postura es pot mesurar amb l’AHI i d’una forma més global amb el FPI-6. La mobilitat es pot definir amb el NDT i amb el MFW. L’objectiu és estimar els valors poblacionals de postura i mobilitat del peu en nens/es de 5-6 i 9-10 anys i relacionar-los entre ells i amb variables antropomètriques. S’han estimat els valors a partir d’una mostra de 415 nens i nenes, i s’ha trobat relació moderada entre la postura pronada del peu i un augment de la mobilitat mesurada amb el NDT en tota la mostra. Una disminució de AHI s’ha correlacionat amb un augment de la mobilitat en els nens de 9-10 anys. No s’ha trobat correlació forta entre la antropometria i la postura i la mobilitat, només dèbil entre AHI i els índexs de composició corporal. es
dc.description.abstract El pie infantil puede presentar variaciones en su postura y su movilidad. La postura se puede medir con el AHI y de una forma más global con el FPI-6. La movilidad se puede definir con el NDT y con el MFW. El objetivo es estimar los valores poblacionales de postura y movilidad del pie en niños/as de 5-6 i 9-10 y relacionarlos entre ellos y con variables antropométricas. Se han estimado los valores a partir de una muestra de 415 niños y niñas, y se ha encontrado relación moderada entre la postura pronada del pie y un aumento de la movilidad medida con el NDT en toda la muestra. Una disminución de AHI se ha correlacionado con un aumento de la movilidad en los niños de 9-10 años. No se ha encontrado correlación fuerte entre la antropometría y la postura y la movilidad, sólo débil entre AHI y los índices de composición corporal. es
dc.description.abstract The foot of children are variables in their posture and mobility. Posture can be measured with the AHI and more globally with the FPI-6. Mobility can be defined with the NDT and with the MFW. The objective is to estimate the population values of foot posture and mobility in children aged 5-6 and 9-10 years and to correlate them to each other and to anthropometric variables. The values have been estimated from a sample of 415 boys and girls. A moderate relationship has been found between the pronated posture and an increase in mobility measured with the NDT. A decrease in AHI has been correlated with an increase in foot mobility in 9-10 years old. No strong correlation was found between anthropometry and posture and mobility, only weak correlation between AHI and body composition indices. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 296 p. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Peus plans es
dc.subject.other Postura del peu es
dc.subject.other Mobilitat del peu es
dc.subject.other Peus dels nens es
dc.title Valoración clínica y cuantificación de la postura y la movilidad del pie infantil. Estudio descriptivo observacional es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Escalona Marfil, Carles
dc.contributor.director Vaqué Crusellas, Cristina

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics