DSpace Repository

Producció d'antígens recombinants de Toxoplasma gondii en soques Escherichia coli editades genèticament

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Centre Tecnològic BETA
dc.contributor.author Redondo Jimenez, Adrià
dc.date.accessioned 2020-12-17T09:40:58Z
dc.date.available 2020-12-17T09:40:58Z
dc.date.created 2020-11-20
dc.date.issued 2020-11-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6379
dc.description Programa de Doctorat: Ciències Experimentals i tecnologies es
dc.description.abstract La toxoplasmosi és crítica en dones embarassades degut a la seva transmissió als fetus. La diagnosi per mètodes serològics depèn principalment del lisat heterogeni del paràsit Toxoplasma gondii, que és difícil d’estandarditzar i amb un alt cost de producció. En canvi, els antígens recombinants son molt útils per la detecció d’anticossos i poden ser produïts de manera assequible en Escherichia coli. A més, els avenços en el sistema CRISPR-Cas9 faciliten l’edició del genoma d’aquest bacteri. Això permet generar soques editades genèticament amb avantatges respecte a les soques transformades amb plasmidi. En aquesta tesi es presenten soques recombinants d’Escherichia coli que han estat generades, via transformació amb plasmidi o via edició genètica, per produir els antígens de Toxoplasma gondii SAG2, GRA2, tots dos, o la nova proteïna quimèrica SAG2-GRA2. També es demostra que aquests antígens son útils pel desenvolupament d’immunoassaigs, sent la proteïna quimèrica la que obté els millors resultats. es
dc.description.abstract La toxoplasmosis es crítica en mujeres embarazadas debido a su transmisión a los fetos. La diagnosis por métodos serológicos depende del lisado heterogéneo del parásito Toxoplasma gondii, difícil de estandarizar y con alto coste de producción. En cambio, los antígenos recombinantes de Toxoplasma gondii son muy útiles para la detección de anticuerpos y pueden ser producidos de manera asequible en Escherichia coli. Además, los avances en el sistema CRISPR-Cas9 facilitan la edición de su genoma. Esto permite conseguir cepas editadas genéticamente con ventajas respecto a las cepas transformadas con plásmido. En esta tesis se presentan cepas de Escherichia coli que se han generado, vía transformación con plásmido o vía edición genética, para producir los antígenos de Toxoplasma gondii SAG2, GRA2, ambos, o la nueva proteína quimérica SAG2-GRA2. También se demuestra que estos antígenos son útiles para el desarrollo de inmunoensayos, siendo la proteína quimérica la que obtiene mejores resultados. es
dc.description.abstract Toxoplasmosis is critical in pregnant women because of its transmission to the fetuses. Diagnosis by serological methods mainly relies on heterogeneous Toxoplasma gondii lysates, which is hard to standardize and with high cost. Recombinant Toxoplasma gondii antigens are very useful for antibody detection in serum samples and they can be produced affordably in Escherichia coli. Besides, the breakthrough of the CRISPR-Cas9 system facilitates genome editing in many organisms, including Escherichia coli. This has allowed establishing genome-edited strains with advantages compared with expression from plasmid-transformed strains. Here in this dissertation, it is presented strains of Escherichia coli that have been generated, by plasmid transformation or by genome editing, to produce the Toxoplasma gondii antigens SAG2, GRA2, both or the novel chimeric protein SAG2-GRA2. Also, it is shown that such antigens are useful in immunoassay development, being the chimeric protein the one with better results. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 223 p. es
dc.language.iso cat es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Toxoplasma gondii es
dc.subject.other Antígens es
dc.subject.other CRISPR-Cas9 es
dc.subject.other Escherichia coli es
dc.subject.other Diagnosi de la toxoplasmosi es
dc.subject.other Edició genètica es
dc.title Producció d'antígens recombinants de Toxoplasma gondii en soques Escherichia coli editades genèticament es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess es
dc.contributor.director Bertran, Joan

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics