DSpace Repository

El coneixement gramatical a partir de l'ús de la llengua i la reflexió: categories gramaticals

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Abellán Cartró, Núria
dc.date.accessioned 2021-01-22T12:58:03Z
dc.date.available 2021-01-22T12:58:03Z
dc.date.created 2020-06-02
dc.date.issued 2020-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6490
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract En aquest estudi realitzat amb alumnes de primer d’ESO s’investiga l’ensenyament de les categories gramaticals variables i invariables seguint els últims models d’investigació sobre seqüències didàctiques de gramàtica. Es parteix de la hipòtesi que la metodologia d’ensenyament que promou l’ús de la llengua i la reflexió metalingüística pot proporcionar un aprenentatge més significatiu de les categories gramaticals. L’objectiu de l’estudi és, principalment, observar els processos de construcció de coneixement dels alumnes de secundària: les construccions mentals que es fan, els obstacles i dificultats amb què es troben i els moments en què fan ús de la consciència metalingüística. Les eines de recollida de dades han estat: un Informe Final, una prova escrita i una activitat oral. Els resultats demostren que els participants fan ús de la reflexió metalingüística i saben identificar la majoria de les categories gramaticals. es
dc.description.abstract In this study performed with first-year secondary school students, the teaching of variable and invariable grammar categories is researched, following the latest research models about didactic grammar sequences. The starting hypothesis is that the teaching methodology that promotes language use and metalinguistic reflection provides a more meaningful learning about grammar categories. The aim of the study is, mainly, to observe processes of knowledge building in secondary students: the mental constructs they create, the obstacles and difficulties they face and moments where they use their metalinguistic awareness. Data collection tools include: a final report, a written test and an oral activity. Results prove that participants use metalinguistic reflection and are able to identify most grammar categories. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 44 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Gramàtica comparada i general -- Educació secundària es
dc.subject.other Llenguatge i llengües -- Ensenyament es
dc.subject.other Pràctiques pedagògiques es
dc.title El coneixement gramatical a partir de l'ús de la llengua i la reflexió: categories gramaticals es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Casas Deseuras, Mariona
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics