DSpace Repository

Percepció dels estereotips de gènere a les aules per part de l'alumnat d'un cicle superior d'esports

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Ninou Solanas, Guillem
dc.date.accessioned 2021-01-26T12:27:34Z
dc.date.available 2021-01-26T12:27:34Z
dc.date.created 2020-06-04
dc.date.issued 2020-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6504
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract L’estudi que es presenta a continuació té l’objectiu d’analitzar els estereotips i les discriminacions de gènere en el llenguatge verbal a les classes d’un cicle superior d’ensenyament i animació socioesportiva i la percepció de l’alumnat d’aquestes situacions discriminatòries. La recerca s’ha realitzat en una escola de la província de Barcelona, centrant-se en un sol professor i en tres grups mixtes a qui hi impartia classes. S’han analitzat els estereotips de gènere presents en el llenguatge del professor i en les interaccions entre l’alumnat i el professor. Després d’aquesta observació, l’alumnat ha respòs un qüestionari on es demanava la seva opinió sobre dos casos ficticis i una cançó coneguda actualment entre els adolescents. En aquests dos casos els estereotips i la discriminació de gènere hi eren presents i s’analitzava la seva percepció. Els resultats mostren que els estereotips de gènere són presents a les classes per part del professorat i de l’alumnat. La percepció de l’alumnat d’aquests es troba en un 40%, formant quatre grups de resposta: (1) les que identifiquen els casos amb els estereotips, (2) les que reconeixen una discriminació però no l’associen al gènere, (3) les que normalitzant el que succeeix o desvien l’atenció cap un altre aspecte, i per últim, el minoritari i només format per nois, (4) els que culpen a les noies o reforcen les accions produïdes. Aquesta recerca mostra la gran importància d’una major educació en gènere en l’alumnat, però sobretot, en el professorat si volem formar una societat més igualitària. es
dc.description.abstract The purpose of this study was to analyse the gender stereotypes in in language during physical education classes. The research was carried out in a school in Catalonia and focused on a male professor of the professional sports studies and on three different mixed groups to whom he taught. Gender stereotypes and discriminations present in the teacher’s language and teacher-students interactions were analyzed. After this observation the students answered a questionnaire asking for their opinion on two fictitious cases where gender stereotypes were present and also their opinion about a famous song between teenagers where stereotypes and women’s discrimination are present too. The results show that gender stereotypes are present in the sports class by teachers and students. The students perception of these cases is found in 40%, forming four response groups: (1) those that identify cases with gender stereotypes, (2) those that recognize discrimination but do not associate it with gender, (3) those that normalize what happens or divert their attention to another aspect, and finally, the minority and made up only of boys, (4) those who blame the girls or reinforce the actions produced. This research shows the great importance of greater gender education in students, but especially in teachers if we want to form an egalitarian society. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 54 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Estereotips (Psicologia social) es
dc.subject.other Discriminació sexual envers les dones es
dc.subject.other Discriminació en l'educació es
dc.subject.other Joves -- Actituds es
dc.title Percepció dels estereotips de gènere a les aules per part de l'alumnat d'un cicle superior d'esports es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics