DSpace Repository

Anàlisi i aplicació de la competència intercultural a través d'una unitat didàctica d'educació física en alumnes de 2n d'ESO

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Bertran Sanchez, Paula
dc.date.accessioned 2021-01-27T18:58:19Z
dc.date.available 2021-01-27T18:58:19Z
dc.date.created 2020-06-02
dc.date.issued 2020-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6513
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract La cooperació i la igualtat estan clarament acceptades per multitud d’autors com a valors a treballar per emfatitzar un component humanitari a l’educació de la població. S’accepta, de manera general, que cal donar a la societat aquest component des de la formació a les escoles. La globalització i l'avanç tecnològic ens han portat a conèixer, comunicar-nos i conviure amb persones que pertanyen a cultures molt diferents a les nostres i amb creences, valors i conductes molt diverses. La finalitat d’aquesta investigació ha estat veure quins beneficis pot aportar, al component humanitari, l’aplicació d’una unitat didàctica dissenyada especialment per treballar la competència intercultural en un col·lectiu de joves. Per tal de realitzar la intervenció s’ha emprat una metodologia mixta, on s’avaluaven els resultats tant de forma quantitativa com qualitativa. A l’hora d’avaluar l’efecte d’aquesta intervenció s’ha realitzat un qüestionari abans i després de la posada en pràctica de la unitat didàctica. També al final de l’estudi s’han realitzat entrevistes a quatre dels participants. Els resultats obtinguts indiquen que, a través de la intervenció dissenyada, el nivell de competència intercultural de l’alumnat ha millorat. Cal esmentar que, quan analitzem per gèneres, les noies tenen una major competència intercultural, segons els qüestionaris, tant abans com després de la intervenció. Analitzant les entrevistes, però, s’observa que les diferències entre gèneres no són tan grans. Les observacions suggereixen que seria avantatjós treballar la competència intercultural a les escoles i ampliar l’estudi atenent a altres variables. es
dc.description.abstract Cooperation and equality are clearly accepted by many authors as values to provide a humanitarian component to the education of the population. It is generally accepted that this component can be given to society from schools. Globalization and technological advances have prompted communication, co-existence and getting to know people from different cultures, behaviours, values and beliefs. The aim of the present study is to assess the benefits, to provide a humanitarian component, after applying a didactic unit designed to work the intercultural competence in a group of young people. In order to initiate the intervention, a mixed methodology, both qualitative and quantitative, was designed. To evaluate the effect of the didactic activity, a questionnaire has been run before and after the actual intervention. Moreover, interviews to four of the enrolled students have been performed at the end of the study. Data indicates that the designed intervention yielded an increase in intercultural competence among participants. It is worth mentioning that, separating data obtained in the questionnaires according to the gender of participants, girls seem to have a stronger intercultural competence than boys before and after the intervention. When analysing the interviews, differences between genders are not so big. The study also reveals that it would be advantageous to work on the intercultural competence in schools. In all, it is advisable to enlarge this study taking considering other variables. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 89 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Educació física -- Educació secundària es
dc.subject.other Comunicació intercultural es
dc.title Anàlisi i aplicació de la competència intercultural a través d'una unitat didàctica d'educació física en alumnes de 2n d'ESO es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Arumí i Prat, Ignasi
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics