DSpace Repository

Estudi dels patrons de proliferació limfocitària, nivells d'interleuquines circulants i vies de senyalització intracel·lular podocitària en malalts amb síndrome nefròtica idiopàtica en relació amb la resposta al tractament i al pronòstic

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Biociències
dc.contributor.author Roca Saladrigues, Neus
dc.date.accessioned 2021-02-05T10:59:51Z
dc.date.available 2021-02-05T10:59:51Z
dc.date.created 2020-12-16
dc.date.issued 2020-12-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6542
dc.description Programa de Doctorat: Ciències Experimentals i Tecnologies es
dc.description.abstract La Síndrome nefròtica és la principal forma de presentació de lesió glomerular. És una síndrome heterogènia, que engloba múltiples etiologies. La Nefropatia per canvis mínims, Glomeruloesclerosi focal i segmentaria i Nefropatia membranosa són els tres patrons histopatològics subjacents més freqüents en la síndrome nefròtica idiopàtica (SNI). La patogènia d’aquesta malaltia és encara desconeguda. Varies línies d’investigació han evidenciat una potencial implicació del sistema immunitari i inflamatori, sense resultats concloents. En l’actualitat, per definir el tipus de patró histològic subjacent cal realitzar una biòpsia renal, que es realitza de forma sistemàtica en adults però en el pacients pediàtrics únicament en aquells que presenten una evolució atípica o corticoresistència. L’objectiu d’aquesta tesi es aprofundir en l’estudi de potencials biomarcadors de mostres de sèrum i teixit renal de pacients pediàtrics i adults amb SNI i correlacionar-los amb el subtipus histològic, variables clíniques i de resposta al tractament, per tal d’optimitzar el diagnòstic i tractament d’aquests pacients. es
dc.description.abstract El Síndrome nefrótico es la principal forma de presentación de lesión glomerular. Es un síndrome heterogéneo, que engloba múltiples etiologías. La Nefropatía por cambios mínimos, Glomeruloesclerosis focal y segmentaria y Nefropatía membranosa son los tres patrones histopatológicos subyacentes más frecuentes en el síndrome nefrótico idiopático (SNI). La patogenia de esta enfermedad es desconocida por el momento. Varias líneas de investigación han evidenciado una potencial implicación de los sistemas inmunitario e inmunológico, sin resultados concluyentes. En la actualidad, para definir el tipo de patrón histológico subyacente se precisa realizar una biopsia renal, que se realiza de forma sistemática en adultos, pero en los pacientes pediátricos únicamente en aquellos que presentan una evolución atípica o corticoresistencia. El objetivo de la presente tesis es profundizar en el estudio de potenciales biomarcadores de muestras de suero y tejido renal de pacientes pediátricos y adultos con SNI y correlacionarlos con el subtipo histológico, variables clínicas, bioquímicas y de respuesta al tratamiento, con el objetivo de optimizar el diagnóstico y el tratamiento de éstos pacientes. es
dc.description.abstract Nephrotic syndrome is the leading form of glomerular lesion presentation. It is an heterogeneous syndrome caused by multiple etiologies: minimal change nephropathy, focal and segmental glomerulosclerosis and membranous nephropathy are the three most common underlying histopathological patterns of idiopathic nephrotic syndrome (INS). The pathogenesis of this disease is still unknown. Several lines of research have shown a potential involvement of the immune and inflammatory systems, with no conclusive results. Currently, the renal biopsy is the only tool to define the histological pattern, which is performed systematically in adults but only in atypical presentation or corticoresistance in pediatric patients. The aim of this Phd is to study some of the potential serum and renal tissue biomarkers from pediatric and adult patients with INS and to correlate them with the histological subtype, clinical variables and response to treatment, in order to optimize the diagnosis and treatment of these patients. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 105 es
dc.language.iso cat es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Nefrologia es
dc.subject.other Glomerulosclerosi es
dc.subject.other Síndrome nefròtica es
dc.subject.other Biomarcadors es
dc.subject.other Corticoresistència es
dc.title Estudi dels patrons de proliferació limfocitària, nivells d'interleuquines circulants i vies de senyalització intracel·lular podocitària en malalts amb síndrome nefròtica idiopàtica en relació amb la resposta al tractament i al pronòstic es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Segarra Medrano, Alfons
dc.contributor.director Bertrán Comulada, Joan

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics