DSpace Repository

El reconeixement de les veus de l'alumnat per a la reflexió de la pràctica educativa a secundària

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Pedagogia
dc.contributor.author Farré Riera, Laura
dc.date.accessioned 2021-07-29T10:36:25Z
dc.date.available 2021-07-29T10:36:25Z
dc.date.created 2021-07-02
dc.date.issued 2021-07-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6709
dc.description Programa de doctorat: Innovació i Intervenció Educatives cat
dc.description.abstract La tesi se centra en el reconeixement de les veus de l’alumnat i en la seva participació en els contextos d’aprenentatge, i situa els nois i noies com a agents actius i corresponsables de l’acció educativa. Tot i que cada vegada són més els centres educatius que s’estan replantejant la seva manera de treballar, sovint l’alumnat continua tenint poques oportunitats per participar i les seves veus es troben invisibilitzades. La finalitat de la recerca és reconèixer les veus de l’alumnat per comprendre la seva participació en els contextos d’aula i reflexionar al voltant de la pràctica educativa a secundària. La recerca parteix d’un enfocament col·laboratiu en què l’alumnat i el professorat es consideren participants clau. Això ha facilitat la consecució d’unes relacions més democràtiques i horitzontals entre els agents i ha establert múltiples canals de reflexió, diàleg i intercanvi al voltant de l’acció educativa per construir una cultura escolar participativa. es
dc.description.abstract La tesis se centra en el reconocimiento de las voces del alumnado y en su participación en los contextos de aprendizaje, y sitúa a los jóvenes como agentes activos y corresponsables de la acción educativa. Aunque cada vez son más los centros educativos que se están replanteando su manera de trabajar, a menudo el alumnado tiene pocas oportunidades para participar y sus voces se encuentran invisibilizadas. La finalidad de la investigación es reconocer las voces del alumnado para comprender su participación en los contextos de aula y reflexionar en torno a la práctica educativa en secundaria. La investigación parte de un enfoque colaborativo en el que el alumnado y el profesorado se consideran participantes clave. Esto ha facilitado la consecución de unas relaciones más democráticas y horizontales entre los agentes y ha establecido múltiples canales de reflexión, diálogo e intercambio en torno a la acción educativa para construir una cultura escolar participativa. es
dc.description.abstract The thesis focuses on the recognition of students' voices and their participation in learning contexts, and situates young people as active agents and co-responsible for educational action. Although nowadays there are more schools that are rethinking the way they work, students often have few opportunities to participate and their voices are invisible. The aim of the research is to recognise students' voices in order to understand their participation in classroom contexts and to reflect on teaching and learning processes for the purpose of implementing more democratic, inclusive and participatory educational practices in secondary schools. The research is based on a collaborative methodological approach in which students and teachers are considered key participants. This has facilitated the achievement of more democratic and horizontal relationships between actors and has established multiple channels of reflection, dialogue and exchange around educational action to build a participatory school culture. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 360 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.subject.other Democràcia es
dc.subject.other Participació escolar es
dc.subject.other Veu es
dc.subject.other Alumnes es
dc.title El reconeixement de les veus de l'alumnat per a la reflexió de la pràctica educativa a secundària es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.embargo.terms 6 mesos es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess es
dc.contributor.director Simó, Núria

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics