DSpace Repository

El Programa Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar (CA/AC) en un centre d'ESO: canvis i millores al procés d'Ensenyament-Aprenentatge

Show simple item record

dc.contributor.author Dorca Mercader, Dolors
dc.date.accessioned 2022-02-28T10:05:55Z
dc.date.available 2022-02-28T10:05:55Z
dc.date.created 2022-01-11
dc.date.issued 2022-01-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/7023
dc.description Programa de Doctorat: Innovació i Intervenció Educatives es
dc.description.abstract L’objectiu principal d’aquesta recerca és indagar sobre la incidència del Programa CA/AC en l’organització de l’activitat educativa a l’aula amb estructures cooperatives; i en la percepció del professorat sobre l’aprenentatge cooperatiu en la millora del procés d’Ensenyament-Aprenentatge de tot l’alumnat i de l’alumnat que troba més barreres a l’aprenentatge i la participació. S’ha desenvolupat mitjançant un «estudi de casos» descriptiu en un centre d’ESO que combina la descripció quantitativa i qualitativa. Les dades obtingudes dels professors/es informants ens permeten concloure, per una banda, que l’organització de les activitats a l’aula amb estructures cooperatives presenta un desenvolupament desigual; i per altra, que el professorat percep millores en el procés d’Ensenyament-Aprenentatge, de manera molt rellevant en l’activitat d’aprenentatge, tant de tot l’alumnat, com de l’alumnat que troba més barreres a l’aprenentatge i la participació. es
dc.description.abstract The main aim of this research is to enquire into the impact of the Programme CL/LC on the organisation of the educational activity by using cooperative frames in the classrooms; and the perception the teachers have on the improvement achieved by all the students but specially, those with more trouble in learning and participating during the teaching-learning process by learning cooperatively. It has been developed through a descriptive “cases study” in a secondary school which combines quantitative and qualitative description. On the one hand, the data obtained from the teachers who took part in the study enable us to conclude that the organisation of the activities in the classrooms by using cooperative frames entails an unequal development. On the other hand, the faculty notice improvements in the whole student body even in those students with learning and participation troubles throughout the teaching-learning process, especially in the learning activity. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 248 es
dc.language.iso cat es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Aprenentatge es
dc.subject.other Educació secundària obligatòria es
dc.subject.other Ensenyament es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.title El Programa Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar (CA/AC) en un centre d'ESO: canvis i millores al procés d'Ensenyament-Aprenentatge es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.embargo.terms 12 mesos es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess es
dc.contributor.director Lago, José Ramón

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics