DSpace Repository

Com ens aproximem als clàssics? Comparativa entre l'enfocament teòric i el Projecte Magrana

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia
dc.contributor.author Ordeig González, Helena
dc.date.accessioned 2023-12-19T13:53:01Z
dc.date.available 2023-12-19T13:53:01Z
dc.date.created 2023-06-02
dc.date.issued 2023-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/7581
dc.description Curs 2022-2023 es
dc.description.abstract El present Treball de Fi de Màster es titula: “com ens aproximem als clàssics? Comparativa entre l’enfocament teòric i el Projecte Magrana”. Els objectius que es proposa són, en primer lloc, analitzar quina relació mantenen els alumnes de quart d’Educació Secundària Obligatòria amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la literatura; en segon lloc, comparar les dues metodologies de treball següents: l’enfocament teòric i magistral amb una prova avaluativa al final, anomenat academicista, i el Projecte Magrana i, finalment, valorar l’efectivitat de les dues metodologies, així com els seus punts forts i febles. El procés del treball s’ha vehiculat en dues parts: una primera part on s’ha optat per fer una recerca de l’estat de la qüestió de la pedagogia i de l’ensenyament de la literatura, i una segona part on es demana l’opinió a professionals de l’educació que han implementat noves metodologies, com és el cas del Projecte Magrana, impulsat des del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic. A més a més, un dels eixos centrals del present TFM té en compte l’opinió i l’experiència viscuda per part dels alumnes posant en pràctica aquesta metodologia. Les conclusions a les quals arriba el present estudi, en línies generals, passen per força per una reivindicació del Projecte Magrana, pels nombrosos beneficis que comporta en l’àmbit de desenvolupament de competències socials, personals, creatives i digitals, que proporcionen als alumnes i per a la possibilitat d’implementar el Disseny Universal d’Aprenentatge. Paraules clau: ensenyament academicista, Projecte Magrana, pedagogia de la literatura, competència personal, Disseny Universal d’Aprenentatge, gaudi literari, hàbit lector. es
dc.description.abstract The present research is entitled: "How do we approach the classics? Comparison between the theoretical approach and the Pomegranate Project”. The proposed objectives are, first of all, to analyse what relationship students in the fourth year of Secondary Education have with the teaching and learning of literature; secondly, to compare the following two work methodologies: the theoretical and masterly approach with an evaluative test at the end, called academic, and the Pomegranate Project and, finally, assess the effectiveness of the two methodologies, as well as the their strengths and weaknesses. The work process has been carried out in two parts: a first part where it has been chosen to carry out research on the state of the issue of pedagogy and the teaching of literature, and a second part where it is requested the opinion of education professionals who have implemented new methodologies, as is the case of the Pomegranate Project, promoted by Col·legi Sant Miquel dels Sants in Vic. In addition, one of the central axes of this TFM considers the opinion and experience lived by the students putting this methodology into practice. The conclusions reached by the present study, in general terms, are by force a vindication of the "Pomegranate Project", for the numerous benefits it brings in the field of development of social, personal, creative, and digital skills, which they provide to students and for the possibility of implementing the Universal Learning Design. Key words: academic teaching, Pomegranate Project, literature pedagogy, personal competence, Universal Learning Design, literature enjoyment, reading habit. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 64 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Hàbit lector es
dc.subject.other Literatura -- Educació secundària es
dc.title Com ens aproximem als clàssics? Comparativa entre l'enfocament teòric i el Projecte Magrana es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Directora: Maria Àngels Verdaguer Pajerols
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics